2012 m. birželio 4 d.
2012 m. gegužės mėn. Vyriausybė pateikė savo 2011 m. ataskaitą. Ji rodo, kad dabartinė valdžia nesekė savo išsikeltų prioritetų ir vykdė neišmintingą taupymo politiką.

Pamiršo savo prioritetus

Ar ministras pirmininkas prisimena prioritetus, kuriuos jo Vyriausybė išsikėlė 2011 metams? Vyriausybės ataskaitos pateikimo metu paklaustas Andrius Kubilius neprisiminė.

Norėčiau priminti, kad buvo užsibrėžti šeši prioritetai. Vienas iš jų – finansinė konsolidacija. Tačiau visi žinome, kad Seime net buvo sukurta komisija dėl „Snoro“ banko nacionalizacijos ir bankroto tai konsolidacijai tirti.

Kitas prioritetas – kova su korupcija. Tačiau per 2011 m. pagal „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indeksą tarp beveik 180 pasaulio valstybių Lietuva iš 46 vietos per metus nusirito į 50 vietą.

Apie kovą su nedarbu ir užimtumo didinimą Vyriausybės ataskaitoje nerasite nė žodžio. Tik giriamasi, kad mažėja nedarbas. Galima manipuliuoti gražiais skaičiais, turint omenyje, kad per metus bedarbių sumažėjo 42 tūkst., bet kažkodėl užmirštama, kad dirbančiųjų skaičius krito maždaug 1%, o 54 tūkst. emigravo. Todėl praktiškai nedarbo lygis net padidėjo. Ypač išaugo ilgalaikių bedarbių dalis. 2011 m. ji pasiekė 8 % visų bedarbių, lyginant su 2008 m., kuomet buvo 1,2 proc.

 

Taupymo rezultatas – gilėjanti socialinė atskirtis

Pasaulio ekonomistai – Nobelio premijos laureatai – tvirtina, kad vien taupydamas iš krizės neišeisi. To konservatorių-liberalų Vyriausybė neišgirdo ir negirdi toliau. Lietuva yra taupymo Europos čempionė, su kuo ir turiu „pasveikinti“ šį Ministrų kabinetą ir premjerą. Kadangi taupymas buvo vykdomas daugiausia varguolių sąskaita, pagal socialinę atskirtį, remiantis dviem rodikliais, Lietuva ėmė pirmauti Europos Sąjungoje. Pirma, skirtumas tarp penktadalio turtingiausių ir penktadalio vargingiausių Lietuvoje gyventojų siekia 7,3 karto. Antra, 10 proc. Lietuvos gyventojų valdo beveik 37 % sukurto bendrojo vidaus produkto. Tai aukščiausi rodikliai ES. We are the champions!

Štai kokie Vyriausybės taupymo rodikliai. Socialinė atskirtis ir toliau didėja: turtingi gyvena geriau, o vargšai gyvena blogiau.

Neefektyvus ir veidmainiškas taupymas

Negana to, kad šios Vyriausybės taupymas pagilino socialinę nelygybę, jis buvo neefektyvus ir veidmainiškas.

Pvz., buvo giriamasi pensijų reforma. Tačiau kokie jos rezultatai, jei milžiniškais tempais auga Sodros įsiskolinimas? Per 2011 m. jos deficitas pasiekė 8 mlrd. Lt., o per keturis šių metų mėnesius prisidėjo dar 900 mln.

Tuo tarpu valstybės pinigai švaistomi savo ambicijoms patenkinti. Energetikos ministerija, kuri, Ministro Pirmininko žodžiais, pasakytais dar prieš ją įkuriant, nieko nekainuos, Lietuvos mokesčių mokėtojams atsiėjo daugiau nei milijardą litų, o išlaidos darbo užmokesčiui Ministerijoje per trejus metus išaugo dvigubai.

Darbo santykių liberalizavimas – grįžimas vergovėn

Ataskaitoje giriamasi darbo santykių liberalizavimu ir rašoma apie norą liberalizuoti toliau. Tačiau kodėl Lietuvoje siekiama tik lankstumo, o apie saugumą vis užmirštama. Jeigu jau kalbama apie lankstesnius darbo santykius ir liberalizavimą, tai nereikia užmiršti, kad Europoje tai daroma, neužmirštant suteikti galimybių tiems žmonėms, kurie neteko darbo, – didesnes bedarbio pašalpas ir profesinį mokymą ir t.t.

A. Sysas, Seimo socialdemokratų frakcijos narys, LSDP vicepirmininkas

DELFI