2012 m. birželio 4 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga birželio 1 d. Kėdainiuose surengė metinę konferenciją, į kurią buvo susirinkę delegatai iš visų LMP priklausančių įmonių. Pradžioje LMP pirmininkė G. Gruzdienė perskaitė metinį pranešimą, kuriame apžvelgė praėjusių metų veiklas bei pasiekimus, buvo pristatyta kontrolės komisijos ataskaita. Vėliau susirinkusius pasveikino ir Belgijos kolegų linkėjimus perdavė šios šalies LMP giminingos profesinės sąjungos ACV/CVC prezidentė Pia Stalpaert. 


LR Seimo pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė atsakė į dalyvių klausimus apie Darbo partijos politiką dėl nedarbo mažinimo, planuojamas permainas po spalį vyksiančių rinkimų.

Pranešimą skaitęs prof. Romas Lazutka statistiniais duomenimis įrodė, kad ekonomika Lietuvoje auga jau aštuntą ketvirtį, tačiau konstatavo ir liūdnus faktus – gyventojų skaičius mažėja, užimtumas, atlyginimas auga ne taip sparčiai kaip ekonomika. Taigi atsigaunančios ekonomikos vaisius daugiausiai nuraško darbdaviai, o ne darbuotojai.

Seimo narys Algirdas Sysas kalbėjo apie Darbo kodekso liberalizavimo pavojus bei pasidžiaugė dėl keičiamos individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos (prie teritorinių darbo inspekcijų siūloma steigti darbo ginčų komisijas, kurias sudarytų darbdavių, darbuotojų atstovai bei darbo inspekcijos deleguotas valstybės tarnautojas), kurios pigiai ir greitai išnagrinėtų darbuotojų ir darbdavių ginčus. Tačiau taip pat buvo pabrėžta, kad būtinas labai rimtas paruošimas tų darbuotojų, kurie dalyvaus ginčų nagrinėjime.

Konferencijos delegatai priėmė kreipimąsi į LR Seimo narius, LR Vyriausybę, Darbdavių organizacijas Dėl darbuotojų teisių ir garantijų naikinimo keičiant LR Darbo kodeksą ir dėl minimalios mėnesio algos.

Sveikinimą LMP nariams perskaitė ir buvę Kėdainių cukraus fabriko darbuotojai, susiburę į Veteranų klubą.

Konferencijos pabaigoje LMP nariams koncertavo liaudiškas ansamblis, vėliau visi pasivaikščiojo po Kėdainius, o vakare šoko ir dainavo vakaronėje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija