2012 m. gegužės 17 d.
Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių junginių koordinacinis centras (toliau – LKC
) susipažino su teikiamu Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimų projektu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia savo pastabas. Ministerijos prašoma atsižvelgti į LKC, atstovaujančio 70000 Lietuvos darbuotojų argumentus ir Darbo kodeksą taisyti tik suderinus su socialiniais partneriais.Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija