2012 m. gegužės 11 d.
Pirmadienį, gegužės 14 d., vyks LPSK Vadybos posėdis, kuriame daugiausiai dėmesio bus skiriama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeros siūlomiems Darbo kodekso pakeitimams. Siūlomą įstatymo projektą galite rasti ČIA. Lankstumą darbo santykiuose turinčiame padidinti LR Darbo kodekso pakeitimo projekte be kitų nuostatų siūloma naikinti įpareigojimą registruoti darbo sutartis darbo sutarčių registravimo žurnale, nuostatą, kad darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau

kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, siūloma įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus susieti su darbo stažu (nuo 1 iki 3 mėn.), mažinamos išeitinės išmokos atleistiems darbuotojams, naikinama darbdavio pareiga teikti atsiskaitymo lapelius (darbdavys informuotų darbuotoją tik pastarojo prašymu) ir kt.

Posėdžio darbotvarkė
1. Dėl atsiskaitymo už 2012 balandžio 16 d. Valdybos posėdžio nutarimų vykdymą

2. Dėl siūlomo LR Darbo kodekso projekto
3.
Dėl LPSK atstovų trišaliuose komitetuose ir komisijose darbo reglamento (projektas rengiamas)
4. Dėl atsiskaitymo už pervestas lėšas konferencijai – LPSK dešimtmečiui paminėti

5. Kiti klausimai


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija