2012 m. gegužės 11 d.
Lietuvos delegacijos vizito metu (gegužės 3 – 10 d.) Belgijos karalystėje prasidėjo socialiniai rinkimai į Darbo tarybas bei Darbo saugos ir sveikatos komitetus. Lietuvoje tokių rinkimų sistema analogų neturi, todėl susipažinti su šiuo institutu buvo labai įdomu. Socialiniai rinkimai Belgijoje vyksta kas ketverius metus ir savo taisyklių detalumu dažnai tampa panašūs į valdžios organų rinkimus. Visos įmonės, kuriose dirba daugiau nei 100 darbuotojų, įstatymų yra įpareigotos turėti Darbo tarybą (kuri rūpinasi informavimu ir konsultavimu) bei Saugos ir sveikatos komitetą (sveikatos, saugos, gyvenamosios, darbo aplinkos ir kt. klausimai). Tuo tarpu tos įmonės, kuriose dirba 50 – 100 darbuotojų, turi turėti tik saugos ir sveikatos komitetą. 

Darbo tarybų bei Saugos ir sveikatos komitetų narių skaičių lemia įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius (į komitetą renkama 4 ir daugiau narių). Komitetuose bei Darbo tarybose numatytas proporcingas mėlynųjų bei baltųjų apykaklių atstovavimas.

Kandidatus į Tarybas bei Komitetus siūlo visos trys Belgijoje veikiančios profesinės sąjungos (krikščioniška, socialistinė ir liberalioji). Kandidatai nuo iškėlimo momento įgauna apsaugą prieš darbdavį (pvz. nebegali būti atleisti).

Iš pasiūlytų kandidatų darbuotojai renka savo atstovus Saugos ir sveikatos komitete bei Darbo tarybose. Įmonės vadovai balsuoti negali, o administracijos darbuotojai (baltosios apykaklės) atskirai renka savo atstovus. Darbuotojus atstovausiantys kandidatai gali būti keliami tik iš daugiausiai atstovaujamų profesinių sąjungų, o administracijos atstovų rinkimuose yra leidžiami ir nepriklausomi kandidatai. Tik tokių turbūt būna nedaug, nes Belgijos maisto pramonėje narystė profesinėse sąjungose siekia apie 80 proc.

Pirminiai rinkimų rezultatai rodo, kad į Darbo tarybas daugiau išrenkami krikščioniškosios profesinės sąjungos ACV-CVC atstovai. Tai rodo didelį darbuotojų pasitikėjimą Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai gimininga profsąjunga.

Nuoroda apie socialinius rinkimus.

2004 m. duomenimis tuo metu vykusiuose rinkimuose per dvi savaites 1,4 mln darbuotojų 6000 įmonių išsirinko atstovus iš 120 tūkst. kandidatų į 6000 Saugos ir sveikatos komitetų bei 3000 Darbo tarybų

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: