2012 m. balandžio 25 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas balandžio 24 ir 25 d.  dalyvaja neformaliame ES Darbo ir socialinių reikalų ministrų susitikime Danijoje. Tarp svarbiausių numatomų aptarti klausimų – jaunimo užimtumo didinimas ir nedarbo mažinimas.

Susitikimo metu bus aptartos valstybių narių priemonės, kurios jau buvo taikytos jaunimo nedarbui mažinti, apsikeista gerąja praktika bei tariamasi dėl ateities galimybių.

Lietuvos pristatomoje pozicijoje įvardinamas kompleksiškas priemonių sprendimo būdas. Akcentuojama, kad būtina, padedant jauniems žmonėms sukurti geresnę ateitį, dar mokymo įstaigoje padėti jiems atskleisti savo sugebėjimus, suteikti pakankamai informacijos apie visas galimybes juos pritaikyti darbinėje veikloje, apie paklausias specialybes, suteikti reikiamus įgūdžius. Įgūdžių ugdymas turėtų būti neatsiejamas nuo įsidarbinimo galimybių, kad besimokant būtų įgyjama darbo patirties. Ypač svarbu remti pirmojo darbo patirtį ir mokymąsi darbo vietoje. Šioje srityje ypač svarbus valstybės institucijų bendradarbiavimas su verslo sektoriumi ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Taip pat svarbu sudaryti geresnes sąlygas jauniems žmonėms patekti į darbo rinką, deramą dėmesį skiriant aktyvioms darbo rinkos priemonėms, lanksčiau reguliuojant darbo santykius, pertvarkant užimtumą reglamentuojančius teisės aktus.

Akcentuojama ir tai, kad svarbu skatinti savarankišką darbą, skirti daugiau dėmesio verslumo ugdymui ir veiksmingam jaunimo verslo pradžios bei verslo plėtros rėmimui.

www.socmin.lt