2012 m. balandžio 5 d.
Pasaulinės profesinės sąjungos išleido atnaujintą principų, taikomų agentūriniam darbui, rinkinį. Nepaisant skirtingų požiūrių į agentūrinį darbą, su kuriais susiduriama įvairiose šalyse (visiškas, dalinis draudimas, griežtas reguliavimas), buvo susitarta dėl tokių pagrindinių principų:


1. Pagrindinė užimtumo forma turėtų būti – nuolatinis, neribojamas laiko ir tiesioginis darbas.
2 Agentūriniams darbuotojams galioja ta pati kolektyvinė sutartis, kaip ir kitiems įmonės darbuotojams.
3. Agentūriniams darbuotojams turi būti suteikiamos tokios pat sąlygos kaip ir nuolatiniams darbuotojams.
4. Laikinųjų agentūrinių darbuotojų naudojimas negali didinti atlyginimų, socialinės apsaugos ir darbo sąlygų skirtumų pagal lytį.
5.Agentūrinis darbas niekad neturėtų būti naudojamas profesinių sąjungų susilpninimui ar pakenkimui organizavimui bei kolektyvinėms deryboms.

Principų peržiūrėjimo prireikė, nes per Tarptautinės darbo organizacijos susirinkimus paaiškėjo, kad privačios įdarbinimo agentūros dažnai laikomos tarsi tam tikru „sektoriumi”, nors iš esmės jos tieka darbuotojus įvairiems ekonominiams sektoriams. Taigi „sektorinės” kolektyvinės derybos galėtų atskirti juos nuo sektorių, kuriuose šie darbuotojai iš tikrųjų dirba ir lemti žymų atlyginimų bei darbo sąlygų skirtumą tarp laikinų agentūrinių ir nuolatinių darbuotojų, kurie dirba šalia, toje pačioje darbovietėje ir vykdo tas pačias užduotis. Atnaujinti principai paaiškina, kad laikinojo įdarbinimo agentūros nėra sektorius bei nurodo, kad agentūriniam darbuotojui turi būti garantuojama teisė derėtis dėl darbo sąlygų su jų darbą naudojančiomis įmonėmis.

Atnaujintus principus galite rasti ČIA

versta iš www.icem.org
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: