2012 m. kovo 29 d.
2012 kovo 27-28 d. Taline vyko Baltijos jūros šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) susitikimas. Jame buvo pristatytas tyrimas dėl minimalių atlyginimų Europoje, kurį atliko Norvegijos organizacija Fafo. Tyrime pateikiama išsami informacija apie ES bei Ekonominei erdvei priklausančių šalių minimalių atlyginimų nustatymo sistemas, minimalių atlyginimų dydžius bei darbuotojų, gaunančių minimalų atlyginimą, procentus.

Šalių patirtis įvairi – kai kuriose valstybėse minimalus altyginimas nustatomas priimant įstatymą, o Skandinavijos šalyse minimalaus atlyginimo iš viso nėra. Profesinių sąjungų narystė jose labai didelė, todėl atlyginimų dydžiai nustatomi kolektyviniais susitarimais.

Europos profesinės sąjungos ne kartą kelė klausimą dėl minimalaus atlyginimo nustatymo Europos Sąjungos lygiu, tačiau šiai idėjai priešinasi Šiaurės šalių profesinės sąjungos. Jų manymu, vyriausybės neturi kištis į darbdavių ir darbuotojų susitarimus.

Tyrimas parodė, jog didžiausiu narystės procentu gali džiaugtis Islandija (čia profesinės sąjungos vienija per 90 proc. darbuotojų), mažiausiai narių – Prancūzijoje, Latvijoje, Lietuvoje.

Deja, tyrime nėra pateikiama rekomendacijų, kaip mažinti darbo ir gyvenimo sąlygų atotrūkį Europoje.

Parengta pagal www.lps.lt