Image

2012 m. kovo 20 d.
Kovo 15 d. buvę Kėdainių cukraus fabriko darbuotojai rinkosi į steigiamąjį veteranų klubo susirinkimą. Klubas, į kurį priimami buvę cukraus fabriko darbuotojai, išdirbę fabrike ne mažiau, kaip 20 metų ir išėję į senatvės pensiją (ar netekę darbingumo), buvo įkurtas siekiant įtraukti buvusius darbuotojus į aktyvesnę veiklą: organizuoti pažintines ir kultūrines ekskursijas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, sveiko gyvenimo būdo programas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija