2012 m. kovo 19 d.
Vyriausybė pasitarime svarstė Premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės jaunimo nedarbo problemoms išnagrinėti parengtus pasiūlymus dėl jaunimo nedarbo mažinimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo jaunimo nedarbo problemoms spręsti, įskaitant paramą smulkioms ir vidutinėms įmonėms.

Darbo grupės nuomone, be jau vykdomų priemonių, svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas švietimo sistemos pasiūlos ir darbo rinkos poreikio subalansavimui bei lankstesniam darbo santykių reguliavimui, jaunimo darbo įgūdžių formavimui švietimo sistemoje, paramai jaunimui pradedančiam verslą, aktyvioms darbo rinkos priemonėms, valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimui didinant jaunimo užimtumą.

Darbo grupės parengtose išvadose siūloma didžiąją dalį priemonių, skirtų jaunimo užimtumui skatinti, finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Nors registruotas nedarbas, įskaitant jaunimo nedarbą, išlieka gana aukštas, tačiau jis mažėja. Per 2011 m. įdarbinta 60 proc. darbo biržoje įregistruotų jaunų bedarbių.

Rengiant pasiūlymus buvo panaudoti Vyriausybės svetainėje skelbtos viešosios konsultacijos „Kokias papildomas priemones siūlytumėte jaunimo nedarbo mažinimui?“ metu gauti pasiūlymai.

www.lrv.lt