2012 m. kovo 15 d.
Šiuo metu esama labai ribotų galimybių patiems su darbdaviu susitarti dėl geresnių darbo sąlygų. Reikia suteikti daugiau teisių darbuotojams tartis su administracija.

Siūlomas problemos sprendimas
1. Įteisinti palaikymo, solidarumo, politinius streikus, kuriems paskelbti nereikalinga ginčo procedūra. Įspėjimas – prieš 3 dienas.

2. Visi streikai skelbiami profesinės sąjungos sprendimu. Streikuoti galima jau kitą dieną po to, kai pasirašytas nesutarimo taikinimo komisijoje protokolas.

3. Streikuoti gali bet koks darbuotojų skaičius. Draudžiama pakeisti streikuojančius darbuotojus kitais, taip pat samdyti kitas įmones atlikti streikuojančių darbuotojų darbą.

4. Teismai negali stabdyti ar atidėti streiko. Tai daryti galima tik įmonėse, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė.

5. Įmonės valdyboje privalo būti darbuotojų atstovų.

6. Pelno mokestį padaryti proporcingą darbuotojų atlyginimo fondo (neskaitant administracijos) ir pelno santykiui.

7. Minimalusis atlyginimas turi būti ne mažesnis už realų pragyvenimo minimumą.

8. Darbuotojui išėjus savo noru, darbdavys privalo priimti kitą žmogų į jo vietą.

Kontroliuoja Darbo birža, į kurią toks darbuotojas kreipėsi.

9. Mirtinas nelaimingas atsitikimas prilyginamas netyčinei žmogžudystei. Atsakingas darbdavys.

10. Jei įmonėje nėra profesinės sąjungos ar darbo tarybos, streikuoti gali ir vienas darbuotojas.

11. Dalies funkcijų kitai įmonei perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi toliau, išlieka stažas, atlyginimas, socialinės garantijos.

12. Įmonėje dirbantiems laikiniems darbuotojams taikomos tos pačios socialinės garantijos kaip ir nuolatiniams darbuotojams.

13. Pelningai dirbančiose įmonėse draudžiama mažinti darbo vietų skaičių, jei daugiau kaip 40 proc. pelno išmokama dividendais.

Raimondas Tamošauskas

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga