2012 m. kovo 7 d.
Ministrų kabinetas šiandien, kovo 7 d., pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymams keisti individualių darbo ginčų nagrinėjimo sistemą, siekiant ją padaryti efektyvesne ir skaidresne, labiau prieinama, taip pat pasitelkti ir socialinius partnerius. Pagrindinė numatoma naujovė – steigti darbo ginčų komisijas prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių. Bei apibrėžta, kad individualiems darbo ginčams nagrinėti maksimalus terminas bus 30 dienų, o komisijos sprendimas bus privalomas.

Įgyvendinant šiuos pakeitimus numatoma keisti darbo ginčų tvarką reglamentuojančias Darbo kodekso ir Valstybinės darbo inspekcijos įstatymų nuostatas.

Naujas komisijas sudarys darbdavių, darbuotojų ir VDI atstovai

Ministerija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu galiojanti tvarka, kai individualius darbo ginčus nagrinėja darboviečių darbo ginčų komisijos bei teismai, nėra efektyvi. Dėl didelio teismų užimtumo individualių darbo ginčų sprendimas užsitęsia, o darbo ginčų komisijos, sudaromos darbovietėse darbdavio pavedimu, realiai darbo ginčų neišsprendžia.

Todėl siūloma darbo ginčų komisijas steigti prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių. Tokias naujas darbo ginčų komisijas sudarytų darbdavių, profesinių sąjungų deleguoti atstovai bei Valstybinės darbo inspekcijos atstovai.

Darbo ginčas bus nagrinėjamas iki 30 dienų

Planuojama, kad įgyvendinus šiuos pakeitimus darbuotojų ir darbdavių nesutarimai būtų išsprendžiami greičiau – numatomas nagrinėjimo terminas būtų ne ilgesnis nei 30 dienų, o komisijos sprendimai būtų privalomi. Žinoma išliktų ir teisė su komisijos sprendimu nesutinkančioms ginčo pusėms kreiptis į aukštesnę instanciją – teismą. Taip pat paliekama galimybė darbdaviams turėti ir įmonės viduje veikiančias darbo ginčų komisijas. Tai labiau aktualu didelėms įmonėms.

Individualūs darbo ginčai bus efektyviau sprendžiami ne teismine tvarka

Verta atkreipti dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojančią teisinę sistemą, darbo ginčų VDI nenagrinėja, tai daro darboviečių darbo ginčų komisijos ir teismai. Nepaisant šios darbo ginčų nagrinėjimo praktikos, šiuo metu pasitaiko gana daug atvejų, kai darbuotojai kreipiasi į VDI prašydami spręsti individualius darbo ginčus, pavyzdžiui, dėl įvairių nesutarimų su darbdaviu, tarkim, dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir pan.

VDI pagal kompetenciją tirdama tiek paklausimus, tiek skundus dėl darbo įstatymų pažeidimų, skiria daug laiko bei išnaudoja daug finansinių resursų, nors realios pagalbos besikreipiantiesiems, vadovaujantis įstatymais, suteikti neturi teisės.

Įsigaliojus pakeitimams, bus užtikrintas objektyvesnis darbo ginčų nagrinėjimas pirminiame darbo ginčų nagrinėjimo organe, bus užtikrinamas nešališkas profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovų dalyvavimas darbo ginčų komisijose. Tai leis sumažinti administracinę naštą darbdaviams, nes išnyks privaloma prievolė steigti  darbo ginčų komisijas įmonių viduje bei organizuoti jų darbą. 

Paminėtina, kad 2011 metais VDI buvo pateikta daugiau nei 11 tūkst. klausimų, susijusių su darbo teisės klausimais, didelė dalis jų buvo susiję su individualiais darbo ginčais.

Seimui pritarus, numatoma, kad pakeitimai įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d.

www.socmin.lt