2012 m. kovo 2 d.
Europos Komisija 2012 metus paskelbė vyresnio amžiaus žmonių ir kartų solidarumo metais. Lietuvos darbo birža (LDB), palaikydama šią iniciatyvą ir siekdama plėtoti socialinį dialogą su pagyvenusiais žmonėmis, kovo 1 dieną surengė vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių organizacijų konferenciją „Vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas ir kartų solidarumas darbo rinkoje: iššūkiai ir realybė“. Renginyje buvo aptarti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo didinimo, darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo stiprinimo šioje srityje klausimai, praneša LDB.

Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis, apžvelgdamas nūdienos demografines ir vyraujančias darbo jėgos tendencijas, akcentavo būtinybę skatinti įvairių kartų žmones bendradarbiauti svarstant ir priimant sprendimus užimtumo srityje. „Jaunas darbuotojas turi energijos, naujų žinių, vyresnis – patirties ir gilesnių įžvalgų, o visa tai sujungus, galima sėkmingai plėtoti abiems pusėms naudingą darbinę veiklą. Statistika rodo, kad dabar 100 vaikų jau tenka 115 žmonių 60+ amžiaus“, – kalbėjo LDB vadovas.
 
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentės Grasildos Makaravičienės tvirtinimu, kartų priešprieša mūsų visuomenėje labai jaučiama, diskriminacijos apraiškų vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu pakankamai daug ne tik darbo rinkoje. „Senstant visuomenei būtina skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviau jungtis į nevyriausybines organizacijas, jas vienyti, teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą. Šiandienos renginys darbo biržoje – tai didelė dovana mūsų gausiai asociacijai, vienijančiai beveik 37 tūkst. narių visoje šalyje“, – pabrėžė G. Makaravičienė.
 
Konferencijoje – diskusijoje buvo pristatyta situacija darbo rinkoje ir prognozė 2012 metams, LDB darbo ieškančių pensinio amžiaus žmonių duomenų bazė „Senjorų bankas“, esminės ES nuostatos vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu. Jau dabar Europos Sąjungos užimtumo politikos darbotvarkėje dominuoja nuostata, kad vyresnių darbuotojų išlaikymas ir jaunimo įtraukimas į darbo rinką yra vienodai svarbūs. Nors Europai būdingos skirtingos nacionalinės tradicijos ir kartų solidarumo stiprinimo idėjos, be ilgalaikės aktyvaus senėjimo kultūros sukūrimo neįmanomas racionalus, aiškus ir skaidrus politinis ir visuomeninis dialogas. Europos Sąjungos šalys turi išspręsti daug kompleksinių klausimų, susijusių su aktyviu senėjimu, tokių kaip lėtinių ligų prevencija, darbingumo išlaikymas, mokymosi visą gyvenimą galimybių sudarymas, lankstus darbo grafikas skirtingais amžiaus tarpais, amžiaus vadyba.
 
2012 metų sausio pradžioje pristatyto Europos Komisijos „Eurobarometro“ tyrimas rodo, kad labiausiai paplitusi diskriminacijos dėl amžiaus forma yra diskriminacija darbo vietoje. Ją patyrė vienas iš penkių europiečių. Tuo tarpu daugiau kaip 60 proc. respondentų mano, kad jie turėtų tęsti darbinę veiklą sulaukę pensinio amžiaus. Akivaizdu, kad šalys narės turi peržvelgti savo įsipareigojimus stiprinti kartų solidarumą ir bendradarbiavimą siekiant skatinti sąžiningą ir tvarią visuomenę. Svarbu, kad ir darbdaviai keistų stereotipus, jog vyresni darbuotojai mažiau produktyvus: tyrimai rodo, kad jie vertinami dėl didesnės patirties ir patikimumo, ko dažnai stokoja jaunimas.
 
Renginyje dalyvavę Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos ir kitų šalyje veikiančių senjorų organizacijų atstovai, taip pat darbo rinkos specialistai, dabar senjorai, turėjo galimybę pasidalinti mintimis apie vyresnio amžiaus žmonių padėtį darbo rinkoje, kad ji taptų palankesnė darbo ieškantiems vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat pabrėžė teigiamo požiūrio formavimo į visus darbo rinkos dalyvius skatinimą.
 
Renginio metu Lietuvos darbo biržos direktorius V.Šlekaitis ir Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė G. Makaravičienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi siekiama kuo efektyviau padėti pagyvenusiems darbuotojams išsilaikyti darbo rinkoje, sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus bedarbiams naudotis darbo biržos informacinėmis technologijomis, konsultavimo paslaugomis, dalyvauti darbo rinkos priemonėse etc.

www.socmin.lt