2012 m. vasario 23 d.
Europos Komisijos 2012 m. vasario mėn. informacinis biuletenis skelbia augant nedarbo lygį. Biuletenio duomenimis, 2011 m. gruodžio mėn. bedarbių skaičius Europos Sąjungoje (ES) siekė 23,8 mln., t.y. 1,1 mln. daugiau negu 2011 m. kovo mėn.

ES nedarbo lygis vis dar yra siekia rekordinę 9,9 proc. aukštumą, o palyginti su 2011 m. kovo mėn., yra padidėjęs 0,5 procentinio punkto. Tuo tarpu JAV nedarbo lygiui šiuo metu būdinga mažėjimo tendencija.

 

Tarp ES darbo rinkų išlieka dideli skirtumai. Nuo 2011 m. kovo mėn. yra aiškių požymių, kad nedarbo lygio mažėjimo tendencija daugumoje šalių nuslopo. Tik septynios ES šalys – Vokietija, Rumunija, Belgija, Suomija ir Baltijos valstybės – pastaruosius tris mėnesius vis dar stebėjo nedarbo lygio mažėjimo kryptį.

 

Tuo tarpu bedarbių skaičius išaugo aštuoniolikoje šalių narių – net didžiausiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė, Italija, Ispanija, Prancūzija, Lenkija to nepavyko išvengti. Taip pat jis ūgtelėjo Graikijoje, Portugalijoje ir Nyderlanduose. Esminis ir nuoseklus nedarbo lygio mažėjimas Vokietijoje užkirto kelią tolesniam situacijos blogėjimui visoje ES.

 

Jaunimo nedarbo lygis ir toliau kelia didelį susirūpinimą, nors jis 2011 m. gruodį, palyginti su lapkričio mėn., nedidėjo ir sudarė 22,1 proc. Tai yra 1,1 procentinio punkto daugiau nei 2010 m. gruodžio mėnesį. 2011 m. gruodį darbo neturėjo 5,5 mln. jaunuolių – 241 tūkst. daugiau nei prieš metus.

 

Didžiuliai skirtumai išlieka tarp šalių narių: jaunimo nedarbo lygis yra didesnis nei 20 proc. beveik dviejuose trečdaliuose valstybių, o Ispanijoje ir Graikijoje jis artėja prie 50 proc. Tik trijose šalyse jis nesiekia 10 proc. – Vokietijoje, Austrijoje ir Nyderlanduose.

Dėl neaiškios ekonomikos raidos, Europos vartotojų lūkesčiai dėl nedarbo išlieka iš esmės pesimistiški, o užimtumo perspektyvos išlieka niūrios paslaugų sektoriuje ir statyboje.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1182&furtherNews=yes

 

Lietuvos darbo biržos informacija