2012 m. vasario 21 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga šiandien, vasario 21 d., kreipėsi į LR Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiąjį darbo inspektorių, prašydami užtikrinti LR Darbo kodekso 188 str. 2 d. taikymą įmonėse ir organizacijose. Minėta straipsnio dalis nurodo, kad konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Pastebėta, kad darbdaviai vengia tai daryti, todėl prašoma Darbo inspekcijos įsikišimo.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija