2011 m. gruodžio 30 d.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo pataisos, numatančios, kad skiriant išankstines senatvės pensijas nebebus reikalaujama, jog asmuo prieš kreipdamasis dėl išankstinės senatvės pensijos paskyrimo Lietuvos darbo biržoje 12 mėnesių būtų registruotas bedarbiu.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad dėl nuo 2012 m. pradedamo didinti senatvės pensijos amžiaus, atitinkamai didėja ir amžius, kurio sulaukę asmenys gali kreiptis dėl išankstinės senatvės pensijos.

Taigi nuo 2012 m. sausio 1 d. išankstinė senatvės pensija galės būti skiriama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris kreipimosi dėl išankstinės pensijos dieną atitiks šias sąlygas:

  • iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai (2012 m. moterims turi būti ne mažiau nei 55 m. ir 4 mėn., vyrams – ne mažiau nei 57 m. ir 8 mėn);
  • turi ne mažesnį nei 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;
  • negauna kitų pensijų ar išmokų;
  • nedirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, nedirba savarankiškai, nėra ūkininkas ar jo partneris pagal Ūkininko ūkio įstatymą, taip pat negauna užsienio valstybėje pajamų, susijusių su darbo santykiais. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad išankstinės senatvės pensijos dydis yra mažesnis nei apskaičiuota senatvės pensija. Be to, išankstinę senatvės pensiją gavusiems asmenims senatvės pensija mažinama visam jos gavimo laikui. 

Išankstinė senatvės pensija paskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija, tačiau mažinama priklausomai nuo to, kiek laiko ji bus mokama iki sukaks senatvės pensijos amžius. Dydis, kuriuo mažės išankstinė senatvės pensija, paskaičiuojamas 0,4 proc. padauginus iš pilnų mėnesių, likusių iki senatvės pensijos amžiaus, skaičiaus. Tarkime, jei asmuo išankstinę senatvės nori gauti maksimalų laiką, t.y. 5 metus, ji bus sumažinta 24 proc. (0,4 proc. x 60 mėnesių, likusių iki senatvės pensijos amžiaus). Kai žmogus, kuriam buvo mokama išankstinė senatvės pensija, sulaukia senatvės pensijos amžiaus, jam apskaičiuota senatvės pensija mažinama, įvertinus laiką, kurį buvo gauta išankstinė pensija.

Išankstinę senatvės pensiją gaunančiam žmogui mažėja ne tik pensijos dydis, bet atsiranda kitų apribojimų. Tokiam žmogui pradėjus dirbti savarankiškai, pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, tapus ūkininku ar jo partneriu, išankstinės senatvės pensijos mokėjimas sustabdomas. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas nutraukiamas tais atvejais, jei asmeniui paskiriama kitos rūšies pensija ar išmoka.

Per metus vidutiniškai paskiriama apie 5–6 tūkst. išankstinių senatvės pensijų. 2011 m. trečiąjį ketvirtį išankstinių senatvės pensijų gavėjų buvo daugiau nei 11,5 tūkst., o vidutinė išankstinė senatvės pensija siekė 614 litų.

„Sodros“ informacija