2011 m. gruodžio 19 d.
Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo federacija (EFFAT) pranešė, kad Europos komisija paskyrė susitikimo dėl socialinio dialogo maisto ir gėrimų pramonėje datą. Susitikimas, kartu su susitarimo dėl terminų socialiniam dialogui pasiekti pasirašymu, vyks Briuselyje sausio 23 d.


Atsižvelgiant į renginio svarbą, EFFAT maisto sektoriaus tarybos nariai prašomi būtinai dalyvauti susitikime, arba paskirti atsakingus savo atstovus.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija