2011 m. gruodžio 19 d.
2011 m. gruodžio 16 d., įvyko darbo grupės, svarstančios Darbo kodekso pakeitimo projektą, susitikimas.

Pratęsus derybų grupės, svarstančios Darbo kodekso pakeitimo projektą, darbą, surengtas susitikimas. LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė, pateikia informaciją – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai išsakė savo poziciją: dalyvauti derybų grupėje dėl Darbo kodekso pataisų sutiks, jei bus įtraukti darbuotojų saugumo klausimai. LPSK atstovai nurodė, kad liberalizuojant darbo santykius, kaip siūloma projekte, profesinėms sąjungoms privalu atlaisvinti teisę rengti streikus, o darbo santykių lankstumas fiksuojamas tik per kolektyvines sutartis.

Be to, LPSK atstovai akcentavo, kad ir toliau sutinka su darbdaviais ieškoti subalansuotų darbdavių įvardijamų problemų sprendimo būdų. Manome, kad tik subalansuotas darbo santykių reglamentavimas bus parankus abiem socialiniams partneriams.

Ši darbo grupė baigė savo veiklą, neradusi bendro socialinių partnerių sutarimo, dėl darbo santykių lankstumo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlys naują Darbo kodekso pataisų projektą ir teiks LR Seimui. Primename, kad visi darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai prieš tai turi būti svarstomi LR trišalėje taryboje.

 

Darbo grupėje dalyvavo: LPSK pirmininkas A. Černiauskas ir teisininkė J. Cinaitienė, Lietuvos darbo federacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai, darbdavių organizacijų – Investors’ forum bei Personalo valdymo profesionalų asociacijos atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

 

Primename, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai nusprendus nedalyvauti darbo grupėje dėl LR darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų projektų parengimo, siekiant tobulinti darbo santykių reglamentavimą, darbdavių atstovai – Laisvosios rinkos investuotojų forumas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Personalo valdymo profesionalų asociacija, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją prašydami pratęsti darbo grupės veiklą.

Atsižvelgdami į tai, kad 2011 m. rugsėjo 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-397 sudarytoje darbo grupėje praktiškai nevyko darbdavių ir profesinių sąjungų siūlymų derinimas, siekiant abipusio dialogo ir diskusijų, rašte prašoma darbo grupės veiklą pratęsti dar mėnesiui.

 

Įvertinant susiklosčiusią padėtį ir siekiant konstruktyvaus dialogo, į šios darbo grupės posėdžius prašoma pakviesti ir profesinių sąjungų vadovus bei kitas darbdavių organizacijas paraginti dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministro sudarytos darbo grupės veikloje.

 

Susipažinusi su darbdavių siūlymu tęsti darbo grupės veiklą dėl LR darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų projektų parengimo, siekiant tobulinti darbo santykių reglamentavimą, LPSK išsiuntė raštą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuriame pritaria darbdavių organizacijų pasiūlymui. Rašte išsakoma nuomonė, kad Darbo kodekso pataisos bus efektyvios tik tada, jei dėl jų susitars reprezentatyvūs socialiniai partneriai.

Savo veiklą darbo grupėje LPSK sustabdė, nes socialinis dialogas derybų metu nevyko – nesiekta subalansuotos socialinių partnerių pozicijos, svarstyti tik vienai pusei palankūs Darbo kodekso pakeitimai.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija sutiko diskutuoti ir derėtis su darbdavių organizacijomis dėl darbdaviams rūpimų problemų bei siekti subalansuoto, LR darbo kodekso pakeitimo įstatymo projekto.  

 

 

LPSK informacija

www.lpsk.lt