2011 m. gruodžio 9 d.
Bendri Lietuvos profesinių sąjungų reikalavimai (anglų kalba), išsiųsti Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC) ir Tarptautinei profesinių sąjungų konfederacijai (ITUC).


Pateikiame tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų reakciją į Lietuvos profesinių sąjungų rengiamą mitingą 2011 m. gruodžio 10 dieną.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), besirengdama visuotinei 2012 metų Europos profesinių sąjungų kampanijai prieš darbuotojų skurdinimą, remia savo narių organizuojamas ir šiais metais vyksiančias profesinių sąjungų akcijas „Už geresnę ir teisingesnę ateitį“.

ETUC generalinė sekretorė Bernadette Segol pareiškė: „GANA!“ Europos ateitis negali būti kuriama nesaugumo, socialinės regresijos ir taupymo priemonių pagrindu. Remiame savo narių kovą nacionaliniu lygiu ir reikalaujame, kad Europos vadovai liautųsi nuolaidžiauti finansų rinkų diktatui. Europai reikia radikalių pokyčių.

Šia prieiga saitynu: http://www.etuc.org/a/9315 pristatomos visos akcijos, vykstančios Europos šalyse, tarp jų ir gruodžio 10 dieną vyksiantis Lietuvos profesinių sąjungų mitingas.

Šis sąrašas nuolat pildomas. Pateikiame artimiausių akcijų datas:
Lapkričio 30 d. – Bulgarijos protesto akcijos prieš darbo teisių reformą, Jungtinės karalystės profesinių sąjungų konfederacijos (TUC) akcijų diena „Pensijų teisė“ ir Europos paslaugų sferos darbuotojų federacijos (EPSU) akcijų diena;
Gruodžio 1 d. – visuotinis streikas Graikijoje prieš taupymo priemones;
Gruodžio 2 d. – demonstracija Belgijoje prieš taupymo priemones;
Gruodžio 3 d. – Vengrijos paslaugų sektoriaus darbuotojų demonstracija;
Gruodžio 7 d. – Europos metalo darbuotojų akcijų diena;
Gruodžio 10 d. – Lietuvos profesinių sąjungų protesto akcija;
Gruodžio 13 d. – Prancūzijos akcijų diena prieš taupymo priemones.

Lenkijos profesinių sąjungų konfederacijos (OPZZ) paramos laiškas.
2011 m. lapkričio 29 d., LPSK gavo paramos laišką iš Lenkijos profesinių sąjungų konfederacijos (OPZZ), pasirašytą konfederacijos prezidento Jan Guz. Laiške išreiškiamas solidarumas ir parama Lietuvos profesinių sąjungų reikalavimams dėl užimtumo skatinimo, skurdo mažinimo, taupymo priemonių darbuotojų bei socialinės apsaugos sistemos sąskaita, darbo rinkos liberalizavimo. Ypatinga parama išsakyta pagrindinio reikalavimo – minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo nuo 2012 m. sausio 1 d., atžvilgiu.
Laiške sakoma: „Visi Lenkijos darbuotojai vienijasi su Jumis. Tęskite kovą!

Suomijos profesinių sąjungų konfederacija (STTK) Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei nusiuntė solidarumo laišką.

Laišku pritariama Lietuvos profesinių sąjungų susirūpinimui nedarbo ir skurdo problemomis Lietuvoje, pritariama profesinių sąjungų reikalavimams spręsti aktualius klausimus konstruktyviai, LR Vyriausybei nuolat bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Laiške akcentuojama, kad gerai subalansuota socialinė partnerystė – svarbi Europos darbo rinkos dalis. Europos socialinis dialogas – unikalus ir būtinas Europos socialinio modelio komponentas, tai stiprus ir funkcionalus darbdavių ir profesinių sąjungų įrankis.

Šiaurės šalių praėjusio šimtmečio istorija rodo gerą pavyzdį, kaip profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos prisiima atsakomybę įtakodami savo šalių raidą, plėtojant įmones ir ekonomiką.

Linkime kuo geriau išspręsti šias Lietuvos problemas. Lietuvos profesinės sąjungos yra svarbi ir konstruktyvi šio darbo dalis.

 

Laišką pasiraš STTK generalinė sekretorė Leila Kostiainen ir tarptautinė sekretorė Pirkko Nikula.LPSK informacija
www.lpsk.lt