2011 m. lapkričio 24 d.
Susipažinusi su darbdavių siūlymu tęsti darbo grupės veiklą dėl LR darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų projektų parengimo, siekiant tobulinti darbo santykių reglamentavimą, LPSK išsiuntė raštą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuriame pritaria darbdavių organizacijų pasiūlymui.


Rašte išsakoma nuomonė, kad Darbo kodekso pataisos bus efektyvios tik tada, jei dėl jų susitars reprezentatyvūs socialiniai partneriai.

Savo veiklą darbo grupėje LPSK sustabdė, nes socialinis dialogas derybų metu nevyko – nesiekta subalansuotos socialinių partnerių pozicijos, svarstyti tik vienai pusei palankūs Darbo kodekso pakeitimai.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pasirengusi diskutuoti ir derėtis su darbdavių organizacijomis dėl darbdaviams rūpimų problemų bei siekti subalansuoto, LR darbo kodekso pakeitimo įstatymo projekto. 

 

 

LPSK informacija

www.lpsk.lt