2011 m. lapkričio 25 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos narys, įmonės UAB „Philip Morris Lietuva” profesinės sąjungos atstovas kompanijos Europos darbo taryboje (EWC) Gediminas Uskovas lapkričio 21 – 22 d. dalyvavo „Philip Morris” Europos darbo tarybos susitikime o,  lapkričio 24 – 25 d. – Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) organizuotoje Europos darbo tarybų koordinatorių konferencijoje „Kas verčia judėti mano EWC?”. Abu šie renginiai vyko Madride (Ispanija).

Anot G. Uskovo, konferencijoje buvo detaliai analizuojami darbuotojų atstovavimo, informavimo ir konsultavimo klausimai, EWC narių garantijos. Dalyviai diskutavo apie tai, kaip svarbu, kad kompanijų administracijos laiku pateiktų savalaikę ir teisingą informaciją; kokios informacijos būtinai reikia prašyti; informacijos konfidencialumo klausimas – reikia tiksliai žinoti kokia, kodėl ir iki kada informacija yra konfidenciali; būtinybė žinoti, kaip įmonėje yra priimami sprendimai ir kas realiai juos  priima; kur galima surasti informacijos ir t.t.

Konferencijos dalyviai buvo pasiskirstę į dvi grupes, kurių kiekviena turėjo pateikti kokių priemonių trūksta kalbantis su darbdaviais ir atstovaujant darbuotojus. Buvo sugeneruota daug pasiūlymų – nuo teisinių iki paprastų – liečiančių geresnį tarpusavio bendradarbiavimą ir komunikavimą.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija