2011 m. spalio 27 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga išsiuntė palaikymo laišką Alžyro „Sheraton Club des Pins” viešbučio darbuotojams, kurie susidūrė su neigiama administracijos reakcija, jiems įkūrus profesinę sąjungą. Kai viešbučio vadovybei buvo įteiktas pranešimas apie įkurtą profesinę sąjungą su 300 darbuotojų parašų, vietoj to, kad surengtų steigiamąjį susirinkimą, kaip reikalauja teisinės procedūros, ji atleido praktiškai visus profesinės sąjungos narius, 3 delegatus ir pradėjo teisines procedūras prieš dar 5 delegatus.


Po to administracija sušaukė darbuotojus į susitikimą su žmogiškųjų išteklių vadovu ir,
be išankstinio įspėjimo bei privertusi juos atsisakyti kolegos ar advokato palydos ir pagalbos, pristatė jiems pranešimus apie atleidimus ir baudas. Tai pažeidžia visas tarptautines normas ir standartus.

Savo laiške LMP reikalauja, kad visi atleisti darbuotojai būtų nedelsiant priimti atgal ir kad administracija pradėtų konstruktyvų dialogą su darbuotojais bei jų atstovais.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija