2011 m. lapkričio 2 d.
LMP konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais Algirdas Zvicevičius spalio 28 d. dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame ministro sudarytos darbo grupės pasitarime dėl pasiūlymų dėl darbo užmokesčio, minimalios mėnesinės algos bei bazinio dydžio nustatymo perspektyvų parengimo.


Posėdyje buvo aptarti minimaliosios mėnesinės algos (MMA) nustatymui siūlomi taikyti vertinimo kriterijai:
1. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kitimas praėjusiais metais ir pagal prognozes einamaisiais metais.
2. Darbo našumo kitimas praėjusiais metais.
3. Vartojimo prekių ir paslaugų  pokytis praėjusiais metais ir pagal prognozes einamaisiais metais.
4. Absoliutaus skurdo lygis praėjusiais metais.
5. BVP, vidutinio darbo užmokesčio ir nedarbo lygio kitimo tendencijos ateinančiais metais.

Taip pat buvo svarstomi kiti klausimai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija