2011 m. spalio 25 d.
Didžiausioje pasaulio maisto pramonės įmonėje „Nestle” toliau tęsiasi administracijos spaudimas darbuotojams ir profesinėms sąjungoms. Indonezijos „Nescafe” fabrike profesinės sąjungos nariai buvo atleisti po to, kai kolektyvinės derybos pateko į aklavietę. Kompanijos atstovai nepasirodė tarpininkavimo procedūrose ir atsisakė įsileisti į užimtą fabriką vietinio parlamento komitetą vietoj geros valios derybų rinkdamiesi masinius atleidimus.


Nuo to laiko, kai kompanija išplėtė Kabirwala gamyklą Pakistane, administracija bando pakenkti profesinei sąjungai – kišdamasi į rinkimus ir priekabiaudama prie pirmininko. Šiuo metu, kai profesinė sąjunga energingai gina šimtų trumpalaikių darbuotojų teisę į nuolatinį darbą, „Nestle” į tai atsako provokacijomis, atleidimais ir profesinės sąjungos pirmininko nušalinimu.

ČIA galima išsiųsti žinutę Nestle administracijai, raginačią juos gerbti profesinių sąjungų teises Indonezijoje ir Pakistane.

versta it IUF.org

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga