2011 m. spalio 21 d.
LMP konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais A. Zvicevičius dalyvavo spalio 19 d. „Anykščių vyno” gamykloje vykusiame darbuotojų susirinkime dėl būsimo darbuotojų skaičiaus sumažinimo. Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyrius buvo informuotas apie būsimą grupinį darbuotojų atleidimą. Įmonė liks dirbti viena pamaina. Susitikime taip pat buvo aptarti gamyklos veiklos uždaviniai 2012 m.


Taip pat susirinkime dalyvavo įmonės administracijos atstovai (generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas P.Kibiša, stebėtojų tarybos narys V. Junevičius), Anykščių rajono vicemeras D. Krištaponis bei savivaldybės administracijos direktorius V. Juodelis, Lietuvos darbo biržos direktorius M.P. Balaišaitis ir jo pavaduotojas A. Šlekys, profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija