2011 m. spalio 17 d.
Ministrų kabinetas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktam 2012 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto projektui, todėl jis teikiamas svarstyti Seimui. Šiame biudžete numatytas sumažintų pensijų atstatymas senatvės, netekto darbingumo pensijų gavėjams, dirbantiems pensininkams, nepriemokų grąžinimas 1995-2002 m. dirbusiems pensininkams.

Ministrų kabinetas sutarė, kad sumažintos socialinio draudimo pensijos bus atstatytos nuo kitų metų. Tai yra nuo kitų metų sausio 1 d. senatvės ir netekto darbingumo pensijų gavėjai, tarp jų ir dirbantys pensininkai gaus tokio dydžio pensijas iš „Sodros“, kokias gaudavo prieš dvejus metus, iki jas laikinai, dvejiems metams, sumažinant dėl sunkmečio. Tam 2012 m. reikės 495 mln. litų „Sodros“ biudžeto lėšų.

„Sodros“ biudžete taip pat numatyta, kad kitų metų birželį 1995–2002 metais dirbusiems ir draudžiamųjų pajamų turėjusiems pensininkams bus išmokėtos likusios nepriemokos. Tai yra, 1995-2002 metais dirbę pensininkai kitų metų birželį sulauks už tą laikotarpį invalidumo ir senatvės pensijų likusių nepriemokų. Šios pensijos jiems minėtu laikotarpiu buvo sumažintos dėl sudėtingos to meto ekonominės situacijos. Šias nepriemokas gaus 88,3 tūkst. žmonių, tam į kitų metų „Sodros“ biudžeto projektą numatyta įtraukti 262,6 mln. litų. Daliai dirbusių pensininkų šios nepriemokos buvo išmokėtos ankstesniais metais, todėl kitų metų birželį bus galutinai baigtos mokėti nepriemokos minėtu laikotarpiu dirbusiems likusiems pensininkams. 

Kartu su pensijomis į prieškrizinį lygį yra atstatomas ir draudžiamųjų pajamų dydis. Jis turi įtakos minimalių ir maksimalių naujai skiriamų motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės), nelaimingų atsitikimų darbe pašalpų bei nedarbo draudimo išmokų riboms. Į tai yra atsižvelgta projektuojant 2012 metų „Sodros“ biudžetą.  

Kitų metų „Sodros“ biudžeto projektas sudarytas atsižvelgiant į šių metų rugsėjį Finansų ministerijos pateiktas šalies ekonominių rodiklių, tokių kaip sąlyginis darbuotojų skaičius, šalies vidutinis darbo užmokestis ir jo augimas, projekcijas.

2012 metais į „Sodros“ biudžetą planuojama surinkti 11,9 mlrd. litų arba 7,1 proc. daugiau nei laukiamas šių metų rezultatas (11,1 mlrd. litų). Planuojama, kad kitų metų „Sodros“ biudžeto deficitas sudarys 2 mlrd. 71 mln. litų ir bus beveik 7 proc. mažesnis, nei laukiamas šįmet (2 mlrd. 228 mln. litų). Prognozuojama, kad išlaidos bus beveik 14 mlrd. litų.

Įvertinus prognozuojamą sąlyginio darbuotojų skaičiaus augimą, prognozuojama, kad dirbančiųjų, draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičius kitąmet didės nuo 1 mln. 171 tūkst. iki beveik 1 mln. 197 tūkst. arba 2,2 proc., o šalies vidutinis darbo užmokestis Finansų ministerijos prognozėmis, kitąmet augs 5,5 proc. Į tai atsižvelgiant atitinkamai suplanuotas kitų metų vidutinis mėnesinis dirbančiųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dydžio augimas.

„Sodros“ biudžete daugiausia išlaidų, kaip įprastai, bus skiriama valstybinio socialinio draudimo pensijoms (58,7 proc.), ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo pašalpoms išmokėti – 10,2 proc.

www.socmin.lt