2011 m. spalio 12 d.
Š.m. spalio 5 d. LR Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymui įtvirtinti laikinojo darbo sutartį. Tokiomis sutartimis nuo gruodžio 1 d. bus vadinamos sutartys tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo.

Tokie pakeitimai inicijuoti, atsižvelgiant į tai, jog šį pavasarį Seime priimtas Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas. Šiuo nauju teisės aktu siekiama, kad Lietuvoje būtų teisiškai reglamentuojama laikinojo įdarbinimo įmonių veikla (vadinamoji „darbuotojų nuoma“). Įsigaliojus šiam įstatymui, turi būti įtvirtinta ir tokius darbo santykius apibrėžianti darbo sutartis – laikinojo darbo sutartis.

Nuo gruodžio 1 d. taip pat keičiama vienos iš šiuo metu esančios darbo sutarties rūšies pavadinimas. Iki šiol įvardinama kaip laikinoji darbo sutartis, kuri yra sudaroma ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui nuo gruodžio 1 d. bus vadinama trumpalaike darbo sutartimi (keičiasi tik pavadinimas, apibrėžiamų darbo santykių sritis lieka ta pati).

Verta atkreipti dėmesį, kad Darbo kodekse šiuo metu numatyta darbo sutarties rūšių sąrašas nėra baigtinis. Kitaip tariant, gali būti sudaromos ir kitos darbo sutartys, kurių šis kodeksas neapibrėžia.

www.socmin.lt