2011 m. birželio 13 d.
Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, kreipdamasis į Lietuvoje išrinktus Europos parlamento narius, konstatuoja, kad LR Vyriausybė be pagrindo vilkina galutinį sprendimą dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo. Lietuvos profesinės sąjungos: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos darbo federacija (LDF), Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir darbdavių organizacijos: Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), pasiūlė LR Vyriausybei minimalią mėnesio algą (MMA), nuo 2011m. liepos 1d. padidinti iki 900 litų per mėnesį, o nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 1000 litų.

Infliacija didėja grėsmingais tempais, auga prekių ir paslaugų kainos, o gyventojų pajamos akivaizdžiai nuvertėjusios, todėl kitos perkamosios galios alternatyvos, nei minimalios mėnesio algos (MMA) didinimas – nėra.

 
Dėl minimalios mėnesio algos derybos vyksta nuo 2010m. rugsėjo mėnesio. Po nesėkmingų bandymų visoms šalims susitarti profesinės sąjungos rengia protesto akcijas prie LR Vyriausybės, ministerijų, bei darbdavių organizacijų, norėdamos atkreipti dėmesį į akivaizdžius faktus: paskutinį kartą minimali mėnesio alga didinta 2008m., oficialiai nustatyta skurdo riba Lietuvoje 1095 litai, o minimali alga tesiekia 800 litų (neatskaičius mokesčių),  Lietuva pagal valstybės nustatytą minimalų atlyginimą, ir pagal perkamosios galios standartą – 25-a iš 27 ES valstybių.
Svarbiausios prekės, be kurių žmogus negali išgyventi – energetika ir maistas, todėl esame įsitikinę, jog valstybė privalo ginti ekonominius savo žmonių interesus taikydama visas įmanomas priemones. Kalbėdami ir lygindami pasaulines tendencijas, politikai nemini fakto (nors jų pareiga siekti, kad mažėtų skurdžiai gyvenančių darbininkų skaičius, skurdas išnyktų), kad kitos šalys randa būdų gerinti savo piliečių gyvenimo kokybę, o mūsų šalies gyventojų interesai prisimenami tik prieš rinkimus. Neįtikinamai skamba ir darbdavių teisinimasis neva minimalios mėnesio algos (MMA) didinimas labai pakenktų smulkiajam verslui (nors realiai daugelis įmonių dirba pelningai).
 
Skurdas verčia žmones pigiai parduoti darbo jėgą, o geriausia apsauga – tinkamai apmokamas darbas, todėl esame įsitikinę, kad minimalios mėnesio algos didinimas turėtų tapti esmine priemone kovojant su skurdu Lietuvoje.
 
Didėjant paslaugų, prekių kainoms, brangstant pragyvenimo lygiui – didėja skurstančių žmonių skaičius (40.3 procento Lietuvos gyventojų pajamos atsidūrė žemiau skurdo ribos), o tuo pat metu verslas po krizės atsigauna, todėl Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras įsitikinęs, kad minimalią mėnesio algą didinti būtina.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad net augant šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) rodikliui ir gerėjant ekonominei situacijai, skurdas išlieka svarbia šalies problema, todėl siekiant apsaugoti žmones nuo skurdo valstybė privalo taikyti visas įmanomas priemones, todėl raginame remti Europos platformą kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, stiprinti minimalių pajamų vaidmenį ir skatinti įtraukties principais grindžiamą visuomenę Europoje. Visomis jėgomis remti ir prisidėti prie ES politinio įsipareigojimo kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi bei stiprinant šį įsipareigojimą visais valdymo lygmenimis.
 
Kviečiame skleisti ir aiškinti Lietuvos politikams, įstatymų leidėjams Europos parlamento nuomonę, kad minimali mėnesio alga negali būti nustatoma žemesnė nei pragyvenimo lygis, deja Lietuvoje darbo užmokestis atsidūrė žemiau skurdo ribos.
 
Kviečiame įtakoti Europos debatus dėl minimalios algos politikos, kad kiekvienas darbuotojas gautų algą, garantuojančią orų pragyvenimą, siekti tęsti diskusiją dėl minimalios algos direktyvos priėmimo.
 
Kviečiame bendradarbiauti su Lietuvos profesinėmis sąjungomis, susitikti ir diskutuoti minimalios algos klausimais.

Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras 

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: