2011 m. birželio 3 d.
Šeštadienį, birželio 4 d., vyks „Švyturio” alaus daryklos darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis susirinkimas. Bus priimtas sprendimas dėl balsavimo dėl streiko organizavimo.


Darbo kodeksas apibrėžia streiką kaip darbuotojų arba jų grupės laikiną darbo nutraukimą, kai neišsprendžiamas kolektyvinis ginčas (kaip šiuo atveju – gegužės 31 d. Taikinamojoje komisijoje nebuvo susitarta ir surašytas nesutarimų protokolas).

Sprendimą skelbti streiką priima įmonėje veikianti profesinė sąjunga, jei už tai balsuoja daugiau nei pusė įmonės darbuotojų (įmonės struktūriniame padalinyje galima streikuoti, jei už tai balsuoja daugiau nei pusė struktūrinio padalinio darbuotojų). Jei nusprendžiama streiką pradėti, apie jo pradžią darbdavys turi būti įspėtas raštu ne vėliau kaip prieš septynias dienas, nusiunčiant jam nustatyta tvarka priimtą sprendimą, kuriame nurodomi reikalavimai, dėl kurių skelbiamas streikas, streiko pradžia ir jam vadovaujantis organas. Skelbiant streiką galima kelti tik tuos reikalavimus, kurie nebuvo patenkinti taikinimo procedūros metu.  Paskelbus streiką, darbdavys gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas tokią bylą turi išnagrinėti per dešimt dienų. Jei teismas pripažįsta streiką neteisėtu (jo tikslai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams arba jeigu jis paskelbtas nesilaikant šiame Kodekse nustatytos tvarkos ir reikalavimų), streikas negali būti pradėtas, o jau vykstantis streikas turi būti nedelsiant nutrauktas.

Streikas pasibaigia, kai darbdavys priima sprendimą dėl reikalavimų patenkinimo, kai šalys susitaria nutraukti streiką arba, kai profesinė sąjunga, priėmusi sprendimą skelbti streiką, pripažįsta, kad toliau tęsti streiką netikslinga. Pasibaigus streikui darbai turi būti atnaujinti ne vėliau kaip kitą darbo dieną (pamainą).

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: