2011 m. gegužės 25 d.
Atėnuose 2011 m. gegužės 15–18 d. vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavime buvo priimtas Mmanifestas, kuriame pabrėžiama, jog ETUC laikysis šių principų:

Darbo užmokestis yra ne ekonomikos „stabdys“, o variklis, skatinantis augimą ir užimtumą;

Kolektyvinėse derybose, derantis dėl atlyginimų, turi išlikti socialinių partnerių autonomiškumas, o kolektyvinės derybos tarp profesinių sąjungų turi būti geriau koordinuojamos;
  • Darbuotojų atlyginimų perkamoji galia ir atlyginimai privalo būti didinami atsižvelgiant į infliaciją ir darbo našumą, išlaikant esamą atlyginimų indeksavimo sistemą, o svarbiausias tikslas yra teisingesnis gerovės paskirstymas;
  • Netolygus pajamų pasiskirstymas turėtų būti iš pagrindų pakeistas;
  • Kova su atlyginimų ir fiskaliniu dempingu turi būti intensyvesnė, turi būti įgyvendintas principas – už vienodą darbą vienodas atlyginimas,;
  • Teisė į pensijas ir pensijų sistema turi būti apsaugota ir pensijos turi užtikrinti orias gyvenimo sąlygas;
  • Taisyklės dėl šalių viešųjų finansų skolų turi atitikti ekonomines realijas bei ypatingas sąlygas, o taikomos biudžeto taupymo priemonės neturi skatinti recesijos.
ETUC apsisprendė:
  • Kovoti su kylančiu dešiniuoju radikalizmu ir siauru nacionalizmu, stoti į kovą už socialinę Europą ir būti aktyviems bei kelti šį tikslą, kai vyks kiti rinkimai į Europos Parlamentą;
  • Kovoti su nedarbu, augančia nelygybe, nesaugiomis darbo vietomis ir biudžeto taupymo valdysena;
  • Mobilizuoti jėgas skatinant ekonomikos augimą ir tvarią plėtrą;
  • Stiprinti profesines sąjungas ir profesinių sąjungų narystę;
  • Europos darbo rinkai, kurios integracija vis didėja, pateikti vieningą atsaką.<

www.lps.lt