2011 m. gegužės 18 d.
Iki 2050 m. žemėje gyvens devyni milijardai žmonių. Kiekvienam iš jų reikės vandens ir maisto. Gyventojų prieauglis, žemės ūkio produktų iš besiformuojančių ekonomikų poreikis, sustiprinti produktų kainų svyravimais, energijos poreikiu ir urbanizacija – tai tik kelios problemos susijusios su pasauliniu maisto saugumu.

Tai sudėtingi iššūkiai, kuriems išspręsti reikia įvairių ir individualiai taikomų būdų. Susiduriant su maisto kainų svyravimais ir ekstremaliu žemės ūkio produktų nepakankamumu per daug žmonių besivystančiose šalyse grumiasi dėl to, kad išmaitintų save ir savo šeimas.

Maistas visiems – siekiant pasaulinio susitarimo – tai mūsų vizija, kaip išspręsti sudėtingus pasaulinio maisto saugumo iššūkius.Taip pat tai mūsų artėjančios tarptautinės konferencijos pavadinimas ir siunčiama žinia. Konferenciją gegužės 23 d. Briuselyje kartu su Europos komisija organizuoja Europos ekonomikos ir socialinis komitetas (EESC). Konferencijoje keliami klausimai kiekvieną iš mūsų įpareigoja susimąstyti ir pagalvoti, kokiu būdu pasauliniai žaidėjai galėtų apsaugoti maistą žemėje kiekvienam.

Konferencijoje pakviesti kalbėti prancūzų ministras Bruno Le Maire, Europos komisarai Dacian Ciolos ir Andris Piebalgs, Jungtinių tautų atstovai, taip pat kiti svarbūs politikai, sprendimų priėmėjai, tarptautinių organizacijų ekspertai bei kiti aukšto lygio pilietinės visuomenės atstovai iš besivystančių šalių.

Kadangi Prancūzija, pirmaujanti G20 įvardijo maisto apsaugą kaip vieną svarbiausių savo politinių prioritetų, Prancūzija paprašė EESC prisidėti: tai bus Europos mastu organizuotas pilietinės visuomenės indėlis į artėjantį G20 žemės ūkio ministrų susitikimą, kuris vyks šių metų birželio 22 – 23 d.

versta iš www.eesc.europa.eu

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija