2011 m. balandžio 29 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė balandžio 28 d. dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jungtinių tautų vystymo programos organizuojamų Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų 2010 m. įteikimo ceremonijoje, kuri vyko Vilniaus universiteto Mažojoje auloje.

„Metų darbovietės“ ir „Metų debiuto“ nominacijos laureatus sveikinusio socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, socialinė atsakomybė versle jau nebėra vien mados reikalas, kaip neretai būdavo iki šiol, priešingai – dabar ji yra siekiamybė, o kai kuriais atvejais ir būtinybė kuriant pridėtinę vertę versle.

„Ypač džiugina tai, kad sunkmečiu verslo sektoriuje išliko stiprus noras žengti socialiai atsakingo verslo keliu. Įdomu ir tai, kad formuojasi nauja graži tradicija – vis daugiau Lietuvos įmonių perima socialiai atsakingo verslo tradicijas iš užsienio. Ankstesniais metais šiuose apdovanojimuose didelė dalis dalyvių būdavo užsienio įmonės, tačiau dabar ryškėja nauja tendencija – vis daugiau socialiai atsakingų įmonių yra ir iš lietuviško verslo gretų, kurių veiklos sritys ne vien paslaugų teikimas, kaip dažniausiai būdavo iki šiol, bet ir gamyba, pramonė, kur yra kur kas sudėtingiau diegti ir išlaikyti socialiai atsakingo verslo standartus“, – tvirtino ministras D. Jankauskas.

Todėl, naudodamasis proga ministras D. Jankauskas pakvietė kitais metais nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose varžytis dar daugiau Lietuvos įmonių. Anot ministro, šiai dienai irgi yra naujokų – tai įmonės, kurios kiekvienoje kategorijoje pelnė „Metų debiuto“ titulą.

Šiuo metu Lietuvos nacionaliniame atsakingo verslo tinkle, kuris buvo įsteigtas 2005 m., dabar yra 76 nariai, o jų skaičius kasmet auga.

Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu pagerbiamos tos įmonės, kurios labiausiai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir jos stiprinimo, poveikio aplinkai mažinimo Lietuvoje; jų veikla demonstruoja pačių įmonių lyderystę ir nuoširdų jų įsipareigojimą veikti skaidriai ir sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, vertinti verslo veiklos poveikį aplinkai ir mažinti tokio poveikio neigiamas pasekmes. Šių metų apdovanojimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas aplinkosaugos temai: kreipiamas dėmesys į įmonėse diegiamas inovacijas, naudojimąsi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, kitus įmonių strateginius sprendimus, kuriais siekiama prisidėti prie aplinkosaugos bei  darnaus vystymosi.

Jau ketvirtus metus organizuojami apdovanojimai šiais metais susilaukė dar didesnio įmonių dėmesio nei anksčiau – gautos 83 paraiškos iš 53 įmonių.

Nugalėtojams apdovanojimai trijų kategorijų įmonių tarpe (Lietuvos didelių įmonių, užsienio kapitalo įmonių bei smulkaus ir vidutinio verslo kategorijoje) buvo įteikti pagal tris nominacijas: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkosaugos įmonė“ bei pagrindinis prizas – „Socialiai atsakinga įmonė 2010“. Taip pat įteikti specialieji ir metų debiuto apdovanojimai.

„Metų darbovietės“ nominacijoje apdovanotos:

•  Lietuvos didelių įmonių kategorijoje – TEO LT, AB: Už darbuotojų sveikatos puoselėjimą, jų nuomonės įsiklausymą ir savanorystės rezultatus;

•  Smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje – UAB „Alna Software”: Už nestandartines darbo sąlygas, nuolatinį dialogą su darbuotojais ir originalias idėjas;

•  Užsienio įmonių kategorijoje – UAB „PricewaterhouseCoopers“: Už nuoseklumą darbo santykiuose ir novatorišką darbuotojų bendravimo kultūros skatinimą;

•  Metų debiutas – UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“: Už įmonės atvirumą darbuotojams ir jų įtraukimą į strateginių sprendimų priėmimą.

 „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ nominacijoje apdovanotos: 

•  Lietuvos didelių įmonių kategorijoje – AB „Lifosa“: Už pasitikėjimą savivaldybe bei socialinių, kultūrinių ir ekologinių galimybių suteikimą vietos bendruomenei;

•  Smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje – UAB „ERP“: Už originalias iniciatyvas ir dėmesį sritims, kurias apleido kiti;

•  Užsienio įmonių kategorijoje – UAB „RIMI Lietuva“: Už nuoseklų įsipareigojimą negalios ištiktiems ir partnerystę su smulkiais ūkininkais;

•  Metų debiutas – AB LESTO: Už entuziastingą atsakingo vartojimo puoselėjimą ir originalias iniciatyvas pagal verslo prigimtį: „Tiek kiek reikia“, „Operacija 2020“, „Elektromagija“.

„Aplinkosaugos įmonė“ nominacijoje apdovanotos:

•  Lietuvos didelių įmonių kategorijoje – TEO LT, AB: Už aplinkai naudingas investicijas, vadovų įsitraukimą ir nuoseklų aplinkosauginių vertybių puoselėjimą visoje Lietuvoje;

•  Smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje – UAB „PakMarkas”: Už iniciatyvą ieškant novatoriškų atliekų perdirbimo sprendimų ir brandų požiūrį į verslo poveikį aplinkai;

•  Užsienio įmonių kategorijoje – UAB „Švyturys-Utenos alus“: Už puikius energetinių resursų taupymo ir taršos mažinimo rezultatus bei įmonės darbuotojų ir klientų įtraukimą į aplinkosaugines iniciatyvas;

•  Metų debiutas – Uždaroji dizaino ir leidybos AB „KOPA“: Už strateginius aplinkosaugos sprendimus versle

Socialiai atsakinga įmonė 2010:

•  Lietuvos didelių įmonių kategorijoje – Teo LT, AB: Už visapusišką ir strateginę socialinės atsakomybės veiklą bei  atsakingo verslo vertybių puoselėjimą verslo bendruomenėje ir visuomenėje;

•  Smulkių ir vidutinių verslo įmonių kategorijoje – UAB „ERP“: Už iniciatyvą „Projektas 12” – apjungusią verslą, darbuotojus, aplinkosaugą ir bendruomenę;

•  Užsienio įmonių kategorijoje – „Swedbank“, AB: Už brandžią verslo-visuomenės-aplinkos ir valstybės interesus atliepiančią korporacinę politiką ir praktiką;

Taip pat pažymėti:

Specialusis debiutas Socialiai atsakingos įmonės nominacijoje skiriamas įmonei, kuri vertina ir analizuoja kitų įmonių pakilimus ir nuopuolius, gerus ir blogus darbus ir taip prisideda prie atsakingo verslo idėjų plėtros be to deda pastangas tapti atsakinga darboviete, prisideda prie aplinkos tausojimo ir valstybės stiprinimo. Su viltimi, kad ir kitos žiniasklaidos priemonės paseks geru pavyzdžiu – UAB „Verslo žinios“

Už nuoširdų ir asmeninį rūpestį kiekvienu darbuotoju bei entuziazmą prieš „vokelius“ pirmą kartą apdovanojimo istorijoje pagerbiamas asmuo – įmonės UAB „TVIRTA“ direktorius – Andrius Mačiulis.

parengta pagal socmin.lt

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija