2011 m. balandžio 27 d.
2006 m. Gruzijos vyriausybė parengė, o Parlamentas  priėmė  labai liberalų darbo kodeksą. Jis supaprastino darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo procedūras, susilpnino kolektyvinių derybų galią, sumenkino profesinių sąjungų  galias ir darbuotojų apsaugą, darbo inspekcija praktiškai buvo likviduota. Tokie pokyčiai sudarė  sąlygas visiškai  sunaikinti profesines sąjungas.

Gruzijos profesinių sąjungų konfederacija (GTUC)  paskaičiavo, jog  pakeitus  Darbo kodeksą, organizacija jau prarado per 20 000 narių. GTUC kreipėsi į Tarptautinę darbo organizaciją, informuodama apie tai, jog šalyje yra pažeidžiama 98 TDO Konvencija. Tais pačiais metais skundą TDO išsiuntė dar viena profesinė sąjunga dėl to, kad Švietimo ministerija  kišasi į švietimo sektoriaus profesinės sąjungos veiklą. Profesinės sąjungos patiria valdžios  spaudimą ir kituose sektoriuose. Tarptautinė  darbo organizacija inicijavo įtatymo peržiūrą socialinio dialogo aspektu. Nežiūrint kai kurių formalių pokyčių, kuriuos įgyvendino Gruzijos vyriausybė (pavyzdžiui, įkūrė nacionalinę trišalę tarybą), tačiau nei vienas Darbo kodekso straipsnis nebuvo pakeistas. Atrodo, jog vyriausybė  tik imituoja, jog  imasi veikmsų bei skatina dialogą. Gruzijoje buvo suorganizuota keletas aukšto lygio renginių, kuriais  buvo siekiama pabrėžti profesinių sąjungų ir kolektyvinių derybų  svarbą demokratinėje visuomenėje ir Europos Sąjungoje.

Dėl šių problemų Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos PERC padalinys gegužės 5-6 d. Briuselyje  organizuoja susitikimą,  skirtą Gruzijos problemai aptarti.

www.lps.lt