2011 m. balandžio 15 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai balandžio 14 d. dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuotame seminare apie socialinio dialogo skatinimo projektų teikimą pagal programą 2007 – 2013 m. ES parama žmogiškųjų išteklių plėtrai.

Seminare buvo pristatytos priemonės „Socialinis dialogas” projektų finansavimo sąlygos ir galimybės, vadybiškai ir finansiškai sėkmingų projektų prielaidos, paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos procesai. Buvo atsakyta į seminaro dalyviams kilusius su projektų rašymu ar įgyvendinimu susijusius klausimus.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija