2011 m. balandžio 5 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais A. Zvicevičius balandžio 4 d. dalyvavo Trišalės tarybos sekretoriate vykusiame Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo darbo grupės posėdyje.


Šiame posėdyje dalyvavo Lietuvos darbo biržos atstovai, kurie pateikė nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. balandžio 1 d. atleistų asmenų statistiką pagal atleidimo pagrindus ir įvairias ūkio šakas. Nutarta tobulinti šią informaciją, derinti ją su garantiniu fondu, bei rekomenduoti, kad Lietuvos darbo birža pasiūlytų teritorinių darbo biržų trišalėse tarybose apsvarstyti galimus Europos globalizacijos fondo panaudijomo būdus.
Kitas posėdis numatomas gegužės 16 d.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija