2011 m. balandžio 5 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininkas Vitas Matuzas kovo 31-ąją Seime užregistravo pasiūlymą įstatymo projektui  „Dėl Profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio pavadinimo pakeitimo“.

Seimo narys siūlo aiškiau reglamentuoti profesinių sąjungų nacionalinių šakų, teritorinių profesinių sąjungų veikimą įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Parlamentaro siūlymas numato, kad Valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos pagal steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją  turi teisę veikti įmonėse, įstaigose, organizacijose, įsteigusios jose savo padalinius.

„Per susitikimus su profesinių sąjungų atstovais dažnai kyla diskusijos šia tema. Praktikoje kyla ginčų dėl to, ar įmonėje veikia šakos profesinė sąjunga, jei ji yra įsteigusi padalinį savo įstatytų numatyta tvarka. Mano teikiamas siūlymas padės išvengti panašių nesusipratimų, nes jis tiksliau reglamentuoja profesinių sąjungų padalinių veiklą“, – sakė Seimo narys V.Matuzas.

www.lrs.lt