2011 m. kovo 22 d.
Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2010 metų globėju tapo kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2010-ųjų Apdovanojimuose ypatingas dėmesys skiriamas aplinkosaugos temai: bus kreipiamas dėmesys į įmonėse diegiamas inovacijas, naudojimąsi atsinaujinančiais energijos šaltinais, kitus įmonių strateginius sprendimus, kuriais siekiama prisidėti prie aplinkosaugos bei   darnaus vystymosi.


„Džiaugiamės, kad Jo Ekscelencija Valdas Adamkus prisijungė prie Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo iniciatyvos. V. Adamkaus dėka 2005 metais Lietuvoje pirmą kartą buvo pristatyta atsakingo verslo koncepcija ir pasaulinė Jungtinių Tautų iniciatyva verslui – Pasaulinis susitarimas. 2010 metų apdovanojime svarbiu pavyzdžiu verslui taps Prezidento pasiekimai aplinkosaugos srityje“, sakė Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė.

Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu 2010 trijose nominacijose („Metų darbovietė“, „Bendruomeniškiausia metų įmonė“ bei „Metų aplinkosaugos įmonė“) bus pagerbtos tos įmonės, kurių veikla demonstruoja lyderystę ir įsipareigojimą veikti skaidriai, sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, vertinti verslo veiklos poveikį aplinkai ir mažinti tokio poveikio neigiamas pasekmes.

Iš viso organizatoriai gavo 83 įmonių paraiškas. Populiariausia tarp pareiškėjų – „Metų darbovietės“ nominacija, kuriai pateikta 35 paraiškos. Antroje eilėje pagal populiarumą – „Metų aplinkosaugos įmonės“ nominacija, kuriai pateiktos 27 paraiškos. „Bendruomeniškiausios metų įmonės“ nominacijai pateikta 21 paraiškų.

Paraiškas apdovanojimui pateikė 19 mažų ir vidutinio verslo įmonių, 13 didelių Lietuvos įmonių ir 21 Lietuvoje veikianti užsienio kapitalo įmonė.

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai vienintelė tokio pobūdžio valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama skatinti įmones diegti socialinės atsakomybės (ĮSA) principus savo veikloje bei didinti socialiai atsakingos veiklos įvaizdį.

lrt.lt