2011 m. sausio 31 d.
Sausio 31 d. vykusiame neeiliniame LPSK Valdybos posėdyje buvo svarstyti vasario 19 d. akcijos reikalavimų, dalyvavimo smulkiųjų ir vidutinių verslininkų akcijoje, laikraščio „Lietuvos profsąjungos” ir kiti klausimai.


Svarstant reikalavimų klausimą LMP pirmininkė išreiškė nuomonę, kad reikalavimai turi būti kiek įmanoma konkretesni ir patikrinami. Specialiai sudaryta darbo grupė siūlė tokius reikalavimus:

      1. Didinti minimalų darbo užmokestį iki 1000 Lt, proporcingai keliant neapmokestinamų pajamų dydį.
      2. Įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą, kuri apimtų visas pajamas, ne tik darbo užmokestį ir ne tik iki 3050 Lt  uždirbančius (kaip yra dabar per NPD) 
      3. Įvesti papildomus mokesčius prabangos prekėms.
      4. Įvesti nekilnojamo turto mokestį.

      4.1. Sumažinti PVM tarifą pirmo būtinumo prekėms ir kontroliuoti rinkas, kad naudos iš tokio sumažinimo negautų tik monopolistai.
      5. Didinti užimtumą taikant įvairius užimtumo būdus (ar schemas), skubos tvarka priimti  laikinojo įdarbinimo įstatymą.
      5.1. Išplėsti bedarbio pašalpos mokėjimą ir pailginti jos mokėjimo laiką.  

      5.2. Išplėsti nemokamą mokinių maitinimą ir bedarbių vaikų rėmimą vaiko pinigais.
      6. Diferencijuoti mokesčius smulkiam ir stambiam verslui.
      7. Vykdyti LR Konstitucinio teismo sprendimą sugrąžinant pensijas į 2008 m. lygį.

Kadangi ne visiems šiems reikalavimams valdyba pritarė, jie bus sukonkretinti ir paskelbti vėliau.

Valdyba svarstė ir galimybę dalyvauti smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų organizuojamoje protesto akcijoje prieš kasos aparatų prekiaujantiems maisto produktais uždarose turgavietėse įvedimą. Tačiau dauguma Valdybos narių nusprendė, kad LPSK neprisijungs prie minėtos akcijos (už dalyvavimą balsavo 6, o prieš – 14 Valdybos narių). Posėdyje nuspręsta, jog LPSK turi išplatinti pranešimą, kuriame būtų teigiama, kad mokesčius turi mokėti visi, o problemas išspręstų LPSK reikalaujama smulkaus ir stambaus verslo mokesčių diferenciacija.

Taip pat posėdyje buvo nuspręsta toliau tęsti diskusijas dėl laikraščio „Lietuvos profsąjungos”.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija