2011 m. sausio 24 d.
Sausio 24 d., trečiadienį, vyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Valdybos posėdis. Jame buvo išklausyta LPSK sąmatos vykdymo ataskaita už 2010 metus ir pritarta sąmatos projektui 2011 m., svarstomi klausimai dėl LPSK Tarybos posėdžio, protesto akcijos, Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimų, laikraščio „Lietuvos profsąjungos“ ir kt.


Valdybos nariai buvo informuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybei pateiktas prašymas surengti mitingą vasario 19 d. Kol kas laukiama leidimo, bet tikimasi, kad, atsižvelgusi į teismo sprendimą, priimtą po to, kai LPSK apskundė leidimo neišdavimą sausio mėnesį, Savivaldybė dabar turėtų tokį leidimą išduoti.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija