2011 m. sausio 26 d.
Sausio 25 d. vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl Užimtumo fondo lėšų 2011 m. sąmatos projekto, situacijos Lietuvos energetikoje, kito Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkės bei renkamas naujas LR Trišalės tarybos pirmininkas. 


Užimtumo fondo lėšų sąmatos projektą 2011 m. nutarta svarstyti kitame posėdyje, nes Trišalei tarybai nebuvo pateikta klausimui reikalinga medžiaga.
Aptartos aktualios energetikos sektoriaus problemos. Nariai supažindinti su LR Trišalės tarybos energetikos komiteto įžvalga dėl situacijos Lietuvos energetikoje – problemomis, susijusiomis su nacionaline energetikos strategija, elektros energetikos būkle, atominės energetikos situacija, centralizuotu šilumos, gamtinių dujų, vandens tiekimu, nuotekų tvarkymu, daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija, valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla. Konstatuojama, kad Lietuvoje akivaizdžiai egzistuoja vadinamasis „energetinis skurdas“. ES direktyvomis nurodyta, kad kiekviena šalis apibrėžtų šio skurdo ribas. Pvz. Didžioji Britanija apibrėžė, kad jeigu 10 proc. namų ūkio pajamų yra išleidžiama užsimokėti už energetinius išteklius, šeima jau išgyvena energetinį skurdą. Pagal įvairus skaičiavimus, vidutinė Lietuvos šeima energetiniams resursams išleidžia 45 – 55 proc. vidutinių šeimos pajamų. Todėl reikia atrasti būdus mažinti šeimos išlaidas energetikai.
Energetikos komitetas pasiūlė Trišalei tarybai kiekviename posėdyje pagal Energetikos komiteto pateiktą pranešimą apsvarstyti po vieną energetikos sektoriaus klausimą, į posėdžius pakviečiant atitinkamų žinybų vadovus ir suinteresuotus asmenis. Trišalė taryba tokiam pasiūlymui pritarė ir nusprendė kitame posėdyje svarstyti centralizuoto šildymo klausimus. Be to, nuspręsta Energetikos komitetą papildyti dar dviem ekspertais.
Kitame Trišalės tarybos posėdyje, kuris bus rengiamas vasario 9 d., be kitų klausimų bus svarstomas ir minimalios algos bei neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo klausimas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija