2011 m. sausio 18 d.
Per trejus metus regionų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti numatyta skirti dar 1 mlrd. litų.

Pagrindinis investicijų į regioninius centrus, problemines teritorijas bei mažus miestelius tikslas – užtikrinti, kad 2013 metais nė vienoje Lietuvos apskrityje vidutinis bruto darbo užmokestis nebūtų mažesnis kaip 80 proc. šalies vidurkio, o nedarbas šalies vidurkį viršytų ne daugiau nei trečdaliu.Iki 2013 metų 15 miestų, esančių probleminėse teritorijose, bus kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra, atnaujinti 200 daugiabučių namų, kone dešimtadaliu sumažės socialinio būsto laukiančių šeimų skaičius.

Šimte kaimų ir mažų miestelių numatyta baigti kompleksiškai tvarkyti viešąją infrastruktūrą ir aplinką.

Tokią Vidaus reikalų ministerijos parengtą regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programą šiandien patvirtino Vyriausybė.

2007-2010 metais socialiniams ir ekonominiams regionų skirtumams mažinti buvo įgyvendinami daugiau nei tūkstantis projektų už beveik 1,3 mlrd. litų.


lrt.lt