2011 m. sausio 18 d.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) sausio 12 d. pranešė, jog leidimo sausio 16 d. rengti eitynes ir mitingą prie Vyriausybės negavo, todėl atsisako nuo minties tą dieną rengti bet kokią protesto akciją.

Tačiau sausio 17 d. LPSK išplatino informaciją „Ar įmanoma per dieną surengti mitingą“, kurioje teigiama, jog sausio 14 d. Vilniaus miesto I apylinkės teismas įpareigojo savivaldybę „išduoti susirinkimo organizatoriui pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos“.


Minėtam teismui LPSK apskundė miesto savivaldybės sprendimą, kuriuo neleidžiama sausio 16 d. rengti jokių akcijų miesto centre.

 

 

„Pasirodo, nesuteikdama leidimo mitinguoti „Vilniaus miesto savivaldybė, vadovavosi realiai nepagrįstais duomenimis apie tai, kad rengiant mitingą organizatorių nurodytoje vietoje, gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas“, o kaip motyvą pateikė vieno informacijos portalo komentarus, kad gali pasikartoti 2009-ųjų sausio 16 dienos įvykiai. 

 

Teismo išvada: „įrodymų, jog gali pasikartoti 2009-01-16 įvykiai nėra, todėl šis motyvas nelaikytinas teisingu ir atitinkančiu proporcingumo principo reikalavimus atsisakant išduoti Pažymėjimą“. Sprendimą teismas leidžia vykdyti skubiai.

 

Taigi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija leista surengti mitingą iki renginio likus daugiau nei parai“, – praneša Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

 

Tuo tarpu sausio 16 d. prie Seimo piketavo Socialistinio liaudies fronto ir Tautos ateities forumo atstovai, kurie protestavo prieš „represinę policinę valstybę“. O Lietuvos anarchistai, nuo Katedros iki Seimo nešę plakatą „Drausti draudžiama“, reiškė protestą prieš draudimus rengti mitingus. Nepriklausomybės aikštėje jie išskleidė plakatą su užrašu  „2009 01 16 čia buvo šaudoma į žmones“.  

 

(RMP)

www.lprofsajungos.lt