2011 m. sausio 17 d.
Sausio 12 d. Biudžeto ir finansų komitete  vyko klausymai tema „Valstybės institucijų pasirengimas kovai su šešėline ekonomika: oficialiai neapskaitomos ekonomikos ir nuslėptų mokesčių reiškiniai, mastas, jo priežastys ir mažinimo priemonės“.

Pranešimus skaitė finansų ministrė Ingrida Šimonytė, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Modestas Kaseliauskas, Muitinės departamento generalinis direktorius Antanas Šipavičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Policijos departamento Kriminalinės policijos valdybos atstovai. Taip pat buvo išklausytas akcinės bendrovės „Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto Nerijaus Mačiulio pranešimas ir Laisvosios rinkos instituto viceprezidento Giedriaus Kadziausko informacija.

Šių pranešimų, gautos informacijos ir  atsakymų į Biudžeto ir finansų komiteto narių pateiktus  klausimus pagrindu yra rengiamas komiteto protokolinis nutarimas, kuriame bus siūloma Vyriausybei:

– Vyriausybės rengiamame priemonių plane „Dėl oficialiai neapskaitomos ekonomikos reiškinių ir jų masto mažinimo“ atkreipti ypatingą dėmesį į gyventojų sąžiningai ir laiku mokamų mokesčių tiesioginį ryšį su galimybėmis teikti žmonėms kokybiškas socialines, sveikatos, švietimo bei kitas iš biudžeto finansuojamas paslaugas ir kad ši kryptis būtų viena iš pagrindinių tikslų įgyvendinant numatytas priemones ir vertinant jų efektyvumą;

– spręsti klausimą dėl apribojimų įvedimo šešėlinės ekonomikos rizikos įmonėms ir(ar) kitiems šešėlinės ekonomikos rizikos verslo subjektams atsiskaitant grynaisiais pinigais, be kita ko, įvertinant ir atsižvelgiant į kitų šalių patirtį šiais klausimais;

– spręsti klausimą dėl kasos aparatų įvedimo šešėlinės ekonomikos rizikos prekyvietėse;

– parengti ir iki 2011 m. kovo 1 d. pateikti Seimui Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Baudžiamojo kodekso papildymo projektus, kuriuose būtų įtvirtintos ypatingai griežtos bausmės darbdaviui už bedarbio statusą turinčio asmens nelegalų darbą jo įmonėje, taip pat už atlyginimą mokamą „vokelyje“ ir už pavienius nelegalius darbus;

– reikšmingai sumažinti veiklų skaičių pagal verslo liudijimą.

Be to, bus siūloma Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms griežtinti joms atskaitingų įstaigų priežiūrą ir kontrolę nuolat stebint, kaip įgyvendinamos kovos su šešėline ekonomika priemonės ir vertinti jų efektyvumą.

Šiuos siūlymus taip pat numatoma papildyti Biudžeto ir finansų komiteto nario Žilvino Šilgalio pasiūlymais atitinkamoms valstybės institucijoms sugriežtinti kovą su nelegalia azartinių lošimų veikla bei šios veiklos reklama interneto svetainėse ir esant būtinumui teikti siūlymus dėl teisinės bazės sureguliavimo šiais klausimais.

www.lrs.lt