2011 m. sausio 17 d.
Finansų ministerijos duomenimis per 2010 metus į nacionalinį biudžetą (be ES paramos) gauta 17 mlrd. 931,5 mln. Lt pajamų. Tvirtinant 2010 metų biudžetą planuota, kad 2010 m. į nacionalinį biudžetą įplauks 16 mlrd. 507 mln. Lt pajamų (t.y. gauta 1 mlrd. 424,5 mln. Lt  daugiau, negu buvo planuota).

2010 metais į nacionalinį biudžetą surinkta beveik 400 mln. litų mažiau pajamų nei 2009 metais (buvo surinkta 18 mlrd. 303 mln. litų), o tai yra gilaus ekonomikos nuosmukio 2008-2009 metais pasekmė. Mokesčių surinkimo mažėjimas 2010 metais lyginant su 2009 metais rodo ūkio restruktūrizaciją nuo mokesčiams intensyvių veiklų link mažiau intensyvių (nuo vartojimo link eksporto).
Didžiausios nacionalinio biudžeto suplanuotos išlaidos 2010 metais (be ES paramos) buvo skiriamos švietimui – 5 mlrd. 660 mln. litų., socialinei apsaugai – 3 mlrd. 216 mln. litų sveikatos apsaugai – 2 mlrd. 310 mln. litų, ekonomikos sričiai – 2 mlrd. 218 mln. litų., viešąjai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mlrd. 578 mln. litų. nacionalinio biudžeto lėšų.
Per 2010 m. daugiausia pajamų į valstybės biudžetą surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio –  7 mlrd.294 mln. litų, buvo planuota surinkti – 6 mlrd. 77,9 mln. litų.
Per praėjusius metus 3 mlrd. 36,5 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes). Buvo planuota – 3 mlrd. 257,4 mln. litų.

2010 metais didžiausias pajamų sumažėjimas yra iš pelno mokesčio. Pelno mokesčio per 2010 m. surinkta 953,9 mln. litų, planuota – 907,7 mln. litų (2009 metais buvo surinkta 1 mlrd. 707,6 mln. litų). Pelno mokestis, yra mokamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus – 2009 metais buvo mokamas dar už ikikrizinius 2008 metus. 2009-ieji buvo gilaus ekonominio sunkmečio metai, dėl to įmonės uždirbo mažiau pelno. Atitinkamai sumažėjo ir pelno mokesčio įplaukos 2010 metais.

Valstybės biudžeto pajamos gyventojų pajamų mokesčio sudarė 916,6 mln. litų. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 3 mlrd. 470,9 mln. litų, buvo planuota – 3 mlrd. 308,8 mln. litų.

www.finmin.lt