Gegužės 15-16 dienomis Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas dalyvauja Tarptautinės maisto, žemės ūkio, viešbučių, restoranų, maitinimo, tabako ir giminingų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (IUF) vykdomojo komiteto posėdyje, kuris vyksta Lozanoje (Šveicarija). Šis susitikimas subūrė profesinių sąjungų atstovus iš visų pasaulio regionų.
Posėdyje tvirtinamos IUF Moterų komiteto, Jaunimo komiteto, 2023 m. finansinė ataskaitos.
Taip pat apžvelgiama situacija atskiruose sektoriuose, diskutuojama dėl narystės iššūkių regionuose, profesinių sąjungų plėtros projektų.
Aptariant situaciją Europoje nemažai dėmesio skiriama artėjantiems Europos Parlamento (EP) rinkimams, lapkritį vyksiančiam Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) kongresui ir EFFAT prioritetinėms kryptims – kolektyvinių derybų, darbuotojų įtraukties, lygių galimybių, jaunų darbuotojų teisių stiprinimui.
Nemažas dėmesys posėdyje skiriamas profesinių sąjungų tarptautinio solidarumo strategijoms siekiant stabdyti dešiniojo populizmo ir militarizmo bangą pasaulyje.
Be to, vykdomojo komiteto nariai tvirtins įvairias rezoliucijas, nutarimus. Pavyzdžiui, komitetui teikiamas siūlymas paskelbti lapkričio 2 d. kaip Tarptautinę moterų neformalioje ekonomikoje dieną bei skatinti šios dienos minėjimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.