Primename, kad Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme yra numatyta, kad galima atsisakyti dirbti, jei nesudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nesilaikoma darbuotojų saugos reikalavimų.
Nelaukite: apie netinkamas saugos priemones turite teisę informuoti atsakingus asmenis. Jei ir pranešus nesiimama koreguoti situacijos, tuomet kreipkitės į savo profesinę sąjungą, ar Valstybinę darbo inspekciją.
Taip pat pasidomėkite – gal Jūsų įmonėje veikia darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kuriame darbuotojų ir darbdavio atstovai analizuoja ir vertina įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, svarsto prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms išvengti.
Įmonėje komitetas steigiamas, kai joje dirba 50 ar daugiau darbuotojų. Jeigu įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, komitetas gali būti steigiamas darbdavio ar darbuotojų atstovų iniciatyva arba daugiau kaip pusės įmonės darbuotojų kolektyvo siūlymu.
Steigti komitetą gali būti numatoma ir įmonių kolektyvinėse sutartyse.