Sausio 15 d. įvyko eilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdis.
Jame buvo aptarta daug svarbių klausimų, tarp jų – ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo Nr. I – 2018 papildymo 26 ir 27 straipsniais įstatymo projektas, kuris įpareigotų profesines sąjungas samdyti apskaitos specialistus, kasmet rengti finansinių ataskaitų rinkinius, juos viešinti, kt.
Verta pažymėti, kad nors profesinės sąjungos visada siekia veikti skaidriai pagal patvirtintus įstatus ir pirmiausia yra atskaitingos savo nariams bei kontrolės organams, visgi, baiminamasi, kad siūlomi pokyčiai sukeltų keblumų ir apsunkintų darbuotojų atstovavimą – finansinių paslaugų samdymas pareikalautų nemažai lėšų, o tai galimai neigiamai atsilieptų mažesnių organizacijų darbui.
Tiesa, dėl šių pakeitimų kol kas dar tik vyksta diskusijos su Seimo nariais, ieškoma kompromisų ir alternatyvų.
Taip pat valdybos posėdyje kalbėta dėl Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 24 – 13 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo įgyvendinimo“, LPSK tarybos posėdžio datos – nuspręsta, jog tarybos posėdis vyks kovo 15 d.