Gruodžio 15 d. nuotolinėmis ryšio priemonėmis įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis.
Jame pateikta šios organizacijos veiklos ataskaita už 2023 metus, apžvelgta LPSK jaunimo centro veikla.
Taip pat pranešimą apie tai, kaip šiais laikais atpažinti ultra dešinę ir ką profesinėms sąjungoms su ja daryti, skaitė dr. Jolanta Bielskienė.
Be to, vyko diskusija dėl streikų reglamentavimo – streiko liberalizavimo mechanizmų teisės aktuose.
Šiame posėdyje Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai atstovavo pirmininkas Raimondas Tamošauskas bei UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Lapajeva.