Streikuojantys Lenkijos gamyklos Mondelēz Bielany Wrocławskie darbuotojai, atstovaujami „Solidarnošč“ profesinės sąjungos, pasiekė susitarimą su darbdaviu!
Be 6 % darbo užmokesčio padidinimo nuo 2023 m. balandžio mėnesio jis bus dar didinamas 5,4 procento nuo 2023 m. spalio mėn. Taigi, kiekvienas Mondelēz Bielany Wrocławskie darbuotojas 2023 m. gruodį gaus iš viso 1 000 PLN (~ 230 EUR) didesnį darbo užmokestį. Pasak profesinės sąjungos, tai yra gana reikšmingas pajamų padidėjimas, atsižvelgiant į darbo užmokesčio lygį Lenkijoje.
Bendrovė taip pat siūlo, kad nuo 2024 m. sausio mėnesio visose Lenkijos įmonėse dirbančių darbuotojų darbo užmokestis būtų padidintas 8 proc. Tai padės kompensuoti „Mondelēz“ darbuotojų pajamų praradimus, susijusius su infliacija, kuri Lenkijoje buvo viena didžiausių Europoje.
Galiausiai verta paminėti, kad streikas padėjo suburti dar didesnį skaičių profesinės sąjungos narių Mondelēz Bielany Wrocławskie gamykloje: į profesinę sąjungą įstojo trigubai daugiau narių nei iki streiko (!).
Primename, kad Mondelēz Bielany Wrocławskie šokolado gamyklos darbuotojai įspėjamąjį streiką pradėjo dar spalio 4 d.
Imtis šios kraštutinės priemonės darbuotojams teko po to, kai kilo kolektyvinis ginčas dėl darbo užmokesčio didinimo.
Spalio 23 d. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) pirmininkas Raimondas Tamošauskas, organizacijos vardu, nusiuntė solidarumo laišką streikuojantiems darbuotojams.