Profesinės sąjungos visoje Europoje ir už jos ribų susiduria su sistemingais ir tiksliniais išpuoliais prieš pagrindines darbuotojų teises. Populizmo ir kraštutinių dešiniųjų iškilimas, pastarieji įvykiai politinėje erdvėje kelia susirūpinimą dėl profesinių sąjungų teisių erozijos, pavyzdžiui, teisės streikuoti apribojimų – tai jau matome Jungtinėje Karalystėje (JK), Prancūzijoje, Belgijoje, Slovėnijoje, Suomijoje.

Lietuvoje teisė streikuoti taip pat varžoma ir streiko organizavimas reikalauja titaniškų pastangų todėl, kad naujausiame Darbo kodekse streikų tvarka buvo sugriežtinta ir streikas iš esmės galimas tik esant kolektyviniam ginčui tarp darbdavio ir darbuotojų kolektyvo, t. y., kai jo nepavyksta išspręsti jokiais taikiais būdais.  Kitais atvejais streikas negalimas.

Profesinės sąjungos, matydamos ir susidurdamos su tokiais didžiuliais darbuotojų atstovavimo ir streiko organizavimo iššūkiais, nebenori taikstytis su esama situacija ir imasi pokyčių šioje srityje.

Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT)  vykdomasis komitetas paragino vienytis profesines sąjungas ginant darbuotojų teises ir pabrėžia, kad svarbu laikytis tarptautinių darbo konvencijų, pripažinti teisę streikuoti kaip pagrindinę teisę, ginti teisę organizuotis ir dalyvauti kolektyvinėse derybose bei raginti vyriausybes apsaugoti ir stiprinti darbuotojų teises. Šie veiksmai yra labai svarbūs pragyvenimo išlaidų krizės ir augančios nelygybės kontekste.

EFFAT primena apie Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų Nr. 87, 98 ir 151 svarbą. Šios konvencijos apsaugo pagrindines teises, įskaitant laisvę jungtis į asociacijas ir teisę burtis į organizacijas. EFFAT pasisako už šių konvencijų visapusišką įgyvendinimą.

Federacija ypatingai didelį dėmesį skiria šiems būtiniems siekiams:

Teisės streikuoti pripažinimas pagrindine: EFFAT pabrėžia, kad teisė streikuoti yra esminis ir nepakeičiamas demokratinės visuomenės elementas, atliekantis esminį vaidmenį saugant darbuotojų interesus ir teises.

Teisės jungtis ir derėtis kolektyviai užtikrinimas: EFFAT griežtai priešinasi bet kokiems bandymams sumenkinti darbuotojų teisę burtis į profesines sąjungas ir dalyvauti kolektyvinėse derybose, laikydamas šiuos elementus kertiniais teisingos, nešališkos ir demokratinės visuomenės ramsčiais.

Profesinių sąjungų teisių rėmimas rinkimuose: EFFAT ragina rinkimuose dalyvaujančias politines partijas remti profesinių sąjungų teises, gebėjimą organizuotis ir dalyvauti kolektyvinėse derybose, taip pat ginti teisę streikuoti.

Raginimas vyriausybėms: EFFAT primygtinai ragina vyriausybes ginti ir stiprinti darbuotojų teises, teisę burtis ir kolektyviai derėtis, teisę streikuoti bei užtikrinti darbuotojų gerovę.

Straipsnyje naudota effat.org informacija